HABER

Topbaş'a 200 milyon TL borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a 200 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.

İSTANBUL (A.A) - Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün iç borçlanma talebine ilişkin raporu da görüşüldü.

Raporda, 23 Temmuz 2007'de yürürlüğe giren Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırlarının 1830 kilometre kareden 5 bin 230 kilometre kareye çıktığı, bu kadar geniş alanda hizmetlerin sürdürülebilmesi için gelir kaynağına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yatırımların finansmanı için 2009 yılı gelirlerinin yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanma yapılmasının gerekli olduğu vurgulanan raporda, 2010 Kültür Başkenti seçilen İstanbul'un benzeri dünya şehirleri arasında hak ettiği yere, 15 milyona yaklaşan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel değerleriyle dünya coğrafyası içinde hak ettiği konuma ulaşması için tarihi mekanların restorasyonu, kültürel sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve mevcut yatırımların aksatılmadan devam ettirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Raporda, 200 milyon TL'ye kadar iç borçlanma yapılabilmesi, borçlanmanın zaman ve şatlarının belirlenmesi, gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi talep edildi.

Komisyonun uygun gördüğü talep, Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP grubunun karşı çıkması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.

-YENİLEME ALANI-

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Çapa ve Cerrahpaşa'nın yenileme alanı ilan edilmesine ilişkin ortaklaşa hazırladığı raporda da tarihi yarımadanın korunması gerekli özgün, tarihi, kültürel, doğal, mimari değerleri yanında, sosyal ve ekonomik boyutuyla da İstanbul'un merkezini oluşturduğu, bu nedenle de tarihi yarımadanın tamamının sit alanı olarak ilan ve tescil edildiği belirtildi.

Raporda, tarihi yarımadada kalan bazı bölgelerde kentsel kaliteyi ve hizmeti artırmak amacıyla sit alanı olarak tescil edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarındaki yıpranmış ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş yapıların, bölgenin gelişmesine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerdeki konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, tabii afet risklerine karşı tedbirler almak, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkları yenileyerek korumak ve yaşatılarak kullanılması hususlarında belediyeler ile il özel idarelerine her türlü yetki ve sorumluluğun yüklendiği kaydedildi.

Bu kapsamda Fatih ilçesi sınırları dahilinde yer alan Çapa ve Cerrahpaşa semtlerindeki alanların Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı olarak ilan edilmesi yönündeki Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğünün talebi, komisyonun olumlu görüşü doğrultusunda Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Geri Dön