HABER

Torba teklif TBMM Genel Kurulunda

Teklifin 1. bölümündeki 11 madde kabul edildi - Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek - TRT, personeline verilecek disiplin cezalarına ilişkin Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturacak - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf olacak - İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekilerinin imzasını taşıyan teklifin kabul edilen maddelerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

-TRT çalışanlarına yönelik disiplin cezaları

TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esasları da belirleniyor.

Buna göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve yönetici kadrolarına atanamayacak.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, genel müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

- Maden Kanunu'nda değişiklik

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, linyit ve taşkömürü çıkaran özel yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11 Eylül 2014'ten önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek tutarları belirlenirken, kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde değişiklik yapan kanunla devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçları, daha hızlı ve etkin tedariki için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 11. maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Geri Dön