HABER

TRT atamalarına Danıştay engeli

Ankara - Danıştay 5. Dairesi, TRT Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliğe Prof. Dr. Yusuf Karakoç'un Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından aday olarak seçilmesine ilişkin işlem ile bu kişinin TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının
yürütmesini durdurdu.

Alınan bilgiye göre, kendisi de TRT Yönetim Kurulu üyeliği için aday olan hukukçu Prof. Dr. Hasan İşgüzar, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerinden boş bulunan hukuk alanı için Prof. Dr. Yusuf Karakoç'un RTÜK tarafından aday olarak seçilmesine ilişkin 25 Ekim 2005 tarihli işlemin ve sözü edilen kişinin TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin 31 Ekim 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Danıştay 5. Dairesi, söz konusu istem ve Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini, oy birliği ile durdurdu.

Kararda, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçimin nasıl yapılacağı ve RTÜK üyelerinde aranan nitelikler sıralandı.Yasal istisnalar dışında memurluğu sona erdiren nedenler arasında ilgili yasaların yaş sınırını da saydığı belirtilen kararda, yaş sınırını tamamlamış bir kişinin devlet memuru olma niteliğine sahip bulunmadığının açık olduğu ifade edildi.

Boş olan TRT Yönetim Kurulu üyeliği için RTÜK tarafından hukuk alanında aday olarak Prof. Dr. Karakoç'un seçildiği, daha önce aday olarak belirlenmiş olan davacı ile birlikte Bakanlar Kurulu'na önerildiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar Kurulu kararı ile TRT Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Karakoç atanmış ise de TBMM Genel Kurulu'nca RTÜK üyeliğine seçilen Özer Gürbüz'ün doğum tarihinin 1936 olması ve Emekli Sandığı Kanunu'nun belirtilen yaş sınırının 65 olması nedeniyle devlet memuru olma niteliğine sahip olmaması ve bu bağlamda RTÜK üyeliğine seçilmesinde kanuna uyarlılık bulunmaması karşısında, sözü edilen kişinin katıldığı ve oy kullandığı anlaşılan üst kurul toplantısında yapılan oylama sonucuna göre TRT Yönetim Kurulu üyeliklerinden boş olan hukuk alanı için RTÜK tarafından yapılan dava konusu 25 Ekim 2005günü aday seçme işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır."

Kararda, RTÜK tarafından yapılan aday seçme işleminin açıkça hukuka aykırı olduğunun belirlenmesi nedeniyle, usulüne uygun bir aday seçme işleminin gerçekleştiğinden söz edilemeyeceği, bu işleme bağlı olarak gerçekleşen TRT Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan Bakanlar Kurulu'nun atama kararında da hukuka uyarlılık bulunmadığı kaydedildi.

Danıştay 5. Dairesi'nin bu kararına Başbakanlık ve RTÜK itiraz ederse dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler