TSK Personel Kanununda değişiklik teklifi

Ankara (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı, TSK'da, eğitim kariyeriyle ilgili olarak personel arasındaki eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor.

Teklifle, Türk silahlı kuvvetlerine katılmadan önce lisansüstü eğitim yapmış olanlara meslek hayatının başında, 15 yıla kadar kıdem verilmesine imkan sağlayan hüküm yürürlükten kaldırılarak, aynı eğitim veya eğitim kariyeri olan personel arasında eşitsizlik gideriliyor. Bu düzenlemede, TSK bünyesinde herhangi bir sınıfta subay olarak istihdam edilen personele hangi seviyeden olursa olsun yapacağı her türlü eğitim için toplam en fazla 3 yıl kıdem verilmesi dikkate alınıyor.

Gerek fakülte gerekse yüksek okulları kendi hesabına bitirenlerden, gerekse yedek subay veya er kaynağından muvazzaf subaylığa geçirilenlerden, subay nasbedilmesinden önce tıpta uzmanlık veya doktora öğrenimi tamamlamış olanlar ile doçentlik unvanı almış olanlara; aynı eğitim seviyesi veya akademik kariyeri haiz diğer muvazzaf personel gibi lisansüstü öğrenim kıdemi alma olanağı getiriliyor.

Teklifle, askeri öğrencilerin istifa hakları da yeniden düzenleniyor. Buna göre; TSK eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksekokullara öğrenim görenler; askeri öğrenciler lisans seviyesinde 4. sınıfın, önlisans seviyesinde 2. sınıfın, ortaöğretimde son sınıfın temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını ödemek suretiyle istifa edebilecek.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten sonra astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içinde kendilerine yapılan masrafları ödemek şartıyla istifa etme hakkına sahip olacak.

Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre içinde kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak.Milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek personele, 7 saatin üzerinde girdiği ek dersler için ücret ödenecek.

Düzenlemeyle, kendi isteğiyle emekli olan kıdemli albaylara, "kadrosuzluk tazminatı" ödenmesi öngörülüyor.

Teklifle, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla çocuk için sağlık yardımı yaş sınırı, çocuğun öğrenim durumuna bakılmaksızın 25'e yükseltiliyor. Ayrıca, evlenmemiş kız çocukları için aranan "yardım edilmediği halde muhtaç olma" şartı kaldırılarak, bu kişilerin evleninceye kadar sağlık yardımından yararlanmasına imkan sağlanıyor.