Türk-İş meydanlara iniyor

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı taleplerini eylemlilikle dile getirme kararı aldı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun, Konfederasyon Genel Merkezi'nde yaptığı toplantının ardından yayınlanan bildiride, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısının çalışanlar ve özellikle işçiler için ağır hak kayıplarına neden olduğu ifade edilerek, "IMF'ye verilen taahhütler çerçevesinde hazırlanan tasarının sosyal devletin katli" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Bildiride, tasarının, emekli olma hakkını ortadan kaldıracak şekilde ağırlaştırdığı, malullük ve ölüm aylığını hak etmeyi zorlaştırdığı, aylık ve gelirleri düşürdüğü, başta mevsimlik işçiler olmak üzere çalışanların, emeklilerin ve aile fertleriyle dul ve yetimlerin sağlık yardımlarından yararlanmalarını imkansız hale getirdiği, işçilerin sosyal sigorta haklarını geriye götürürken, prim yüklerini artırdığı ve fiili hizmet zammının birçok iş kolu için kaldırıldığı dile getirildi.

"Başkanlar Kurulumuz, tasarı ile ilgili Türk-İş Yönetim Kurulu'nun hükümet ile yaptığı görüşmeleri de irdelemiş, gelinen noktayı 'sözün bittiği yer' olarak değerlendirmiştir" görüşüne yer verilen bildiride, şöyle denildi:

"Türk-İş Başkanlar Kurulu, taleplerini eylemlilikle dile getirme kararı almıştır. Başkanlar Kurulu'nun belirlediği eylemler kitlesel basın açıklaması, iş bırakma eylemi, tasarı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandığı gün sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin Ankara'da bulunması ve TBMM'ye yürünmesi gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun belirlediği eylemler 10 Mart Pazartesi günü toplantıya çağrılan Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısına sunulacak ve Emek Platformu'nun iradesiyle birlikte daha etkin eylemler hayata geçirilebilecektir."

Bildiride, "İstihdam Paketi" adı altında gündeme getirilen ve bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yapılan açıklamalarla kıdem tazminatını fona dönüştürmeyi amaçladığı anlaşılan yaklaşımdan büyük rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

Bildiride, "Başkanlar Kurulumuz, işçinin kıdem tazminatı konusundaki duyarlılığını korumakta ve Türk-İş Genel Kurul kararı gereği kıdem tazminatlarına el uzatılmasının genel grev nedeni sayılacağını tekrar etmektedir" denildi.

AA