Türk-Kültür-Sanat-Sen tasarıyı protesto etti

ANKARA (ANKA) – Kamu Sen'e bağlı Türk-Kültür-Sanat-Sen, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nı Kültür ve Turizm Bakanlığı önünde protesto etti.

Türk-Kültür-Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz burada yaptığı konuşmada, emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren söz konusu tasarının sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Tasarı ile yapılan düzenlemelerin ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Yılmaz, tasarının sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini güçleştireceğini belirtti. Yılmaz şöyle konuştu:

"Oluşturulmak istenen sistem ile mevcut hakların korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia tüm çalışanlar için gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu tasarının yasalaştığı tarihten itibaren herkes bu yasa kapsamında çalıştığı süre oranında yeni düzenlemelerden etkilenecektir. Ayrıca tasarı yine iddia edildiği gibi çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta aksine var olan farklılıkları derinleştirmektedir."

"Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma", "Hükümet yasanı al başına çal", "İşçiler burada, yalancılar nerede", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Hükümet baksana kaç kişiyiz saysana" şeklinde slogan atan Türk-Kültür-Sanat-Sen'e bağlı çalışanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı önünden Sıhhıye'ye doğru yürüyüşe geçtiler.