HABER

TÜRKAK akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi

Türkiye’nin uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti veren tek kurum olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) yasal altyapısında önemli bir iyileşme sağlandı.

Türkiye’nin uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti veren tek kurum olan Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) yasal altyapısında önemli bir iyileşme sağlandı. Yapılan kanuni düzenleme ile TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olduğu tescillenmiş oldu. Böylelikle, TÜRKAK’ın görev alanına giren faaliyetlerde başka kuruluş veya kişilerin de akreditasyon hizmeti verebileceği yönündeki yanlış değerlendirmelerin önüne geçildi.
765/2008 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliği’nde üyesi bulunan ülkelerde uygunluk değerlendirmesi alanında yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin veriliyor. Bu çerçevede, ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK’ın dışında başka kişi veya kuruluşların Türkiye’de akreditasyon faaliyetinde bulunmaları halinde TÜRKAK’ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile yapılan Çok Taraflı Tanıma Anlaşması’nın (MLA) şartlarını sağlayamaması sonucunda Türkiye’deki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığının kaybedilmesi söz konusu olacaktı. Yapılan bu önemli düzenleme ile yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçildi.
Düzenlemeyi içeren 7161 sayılı Kanun, 17 Ocak’ta TBMM’de kabul edilip 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 26’ncı Maddesi şöyle:
"MADDE 26- 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun’un 22’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz."

Geri Dön