Türkiye genç işsiz oranında 10. sırada

Türkiye genç işsiz oranında 10. sırada

Ankara - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Türkiye 2008 - İnsani Gelişme Raporu"na göre, Türkiye, genç işsiz oranında 177 ülke arasında 10'uncu sırada, eğitim endeksinde ise 104'üncü sırada bulunuyor.

UNDP'un Türkiye'ye ilişkin İnsani Gelişme Raporunda, sağlık, eğitim, bilgi ve düzgün bir yaşam standardı konularındaki ortalama başarının ölçüldüğü insani gelişim endeksine de yer verildi.

Değişik alanlarda bir ülkenin elde ettiği ilerlemenin küresel düzeyde değerlendirilmesini sağlayan insani gelişme endeksinde, Türkiye'nin 177 ülke arasındaki durumu da irdelendi.

Buna göre, Türkiye, sağlık alanındaki kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı bakımından 41'inci, insani gelişme endeksinde 84'üncü, bilim, mühendislik, üretim ve inşaat dallarında okuyan yüksekokul öğrencilerinin toplam öğrencilere oranında 54'üncü sırada, gençliğin okur yazarlığında 66'ıncı sırada yer alıyor.Raporda, eğitimdeki kalite de ele alınıyor.

Türkiye'de zorunlu eğitimin süresi uzamış bile olsa, bu durumun modern temel becerilerin kazanılmasını güvence altına almadığı vurgulanan raporda, 2001 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye'de 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 42'sinin okur yazarlık derecesinin en alt seviyede olduğunun tespit edildiğine işaret ediliyor.

Çok fazla sayıda öğrencinin bazı asgari becerileri iyice öğrenemeden okullardan mezun olduğu kaydedilen raporda, şu görüşlere yer veriliyor:"Eğitimin ne ölçüde kişisel, sosyal ve gelişimsel yararlar sağladığı hayati önem taşıyor. Ancak birçok ülkede tüm çocuklara eğitim sağlayabilme çabası, eğitime ulaşma üzerinde odaklanırken, genellikle eğitimin kalitesine verilen önem göz ardı ediliyor. Türkiye, bu ülkelerden birisi. UNESCO'nun hazırladığı Herkes İçin Eğitim Gelişme Endeksi Türkiye'yi 125 ülke arasında 77'inci sırada gösteriyor."

Raporda, Türkiye'deki özel dershanelerle ilgili bir değerlendirme de yapılıyor.

Ülkemizdeki dershaneleri "sektör içinde sektör" olarak niteleyen rapora göre, Türkiye'deki dershane sayısı son 23 yılda 23 kat artış gösterdi.

2006-2007 ders yılında dershane sayısı 4 bine yaklaşırken, genel lise sayısı 3 bin 690 ile bu sayının altında kaldı.

AA