HABER

"Türkiye su stresi altında bir ülkedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen: - "Ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştıramaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştıramaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir." dedi.

Dikmen, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Ağustos 2017'de başlatılan Seyhan ve Ceyhan havzaları kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projesinin kapanışı dolayısıyla Adana'da bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyada kullanılabilir su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

Dünyada nehir ve göl gibi su kaynaklarının, toplam tatlı suyun yüzde 1'ini oluşturduğunu anlatan Dikmen, bunun da dengeli dağılmadığına işaret etti.

Türkiye'nin su potansiyeline değinen Dikmen, şunları söyledi:

"Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 365 metreküptür. Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2040 yılında bu miktarın bin 120 metreküplere kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok araştırmaya göre, yakın bir gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir."

Dikmen, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak havza bazında yönetilmesi noktasından hareketle Bakanlıkça "havza koruma eylem planları" hazırlandığını dile getirdi.

- Taşkın ve kuraklık

Bilal Dikmen, dünyanın yarı kurak bölgesinde bulunan Türkiye'de, bölgelere göre yağışın farklılık gösterdiğini belirtti.

İklim değişikliği sonucunda oldukça artan ve suyla iki zıt uçta yer alan taşkın ve kuraklıkla ilgili havzalar ölçeğinde önemli planlamar yaptıklarını bildiren Dikmen, "Taşkın riskinin etkin yönetilebilmesi için konuyu havza bazında bütüncül yaklaşımla ele almaya başladık. Bu kapsamda taşkın yönetim planlarının hazırlanması projelerine 2013'te başlandı. 11 havzada taşkın yönetim planı tamamlandı. 12 havzada da çalışmalarımız devam ediyor. Tüm havzalarımız için taşkın yönetim planlarının 2021'e kadar tamamlanması hedefleniyor." diye konuştu.

Dikmen, taşkın tahmini ve erken uyarı merkezinin de kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını söyledi.

Kuraklık konusunda yaptıkları planlamaları da anlatan Dikmen, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından 2013'te havza bazlı kuraklık yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına başlandı. 13 havzada kuraklık yönetim planı hazırlanmış olup, 2 havzada çalışmalar devam ediyor. Tüm havzalarımız için de kuraklık yönetim planlarının 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu planlarla, muhtemel kuraklık riskiyle karşılaşıldığında yaşanacak olumsuz etkilerin azaltılmasına ve kuraklık problemlerinin çözümüne dönük olarak, kuraklık öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirler belirlenerek, ülkemizin buna karşı direncinin artırılması, ekonomik kayıpların azaltılması, halkın ve yerel yönetimlerin kuraklık hususunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. "

Geri Dön