HABER

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) merak ediliyor: Türkiye Uzay Ajansı'nı kim yönetiyor? TUA'nın hedefleri ve görevi neler?

Milli Uzay Programı 9 Şubat'ta Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklandı ve vatandaşların ilgi odağı oldu. "Türkiye Uzay Ajansı'nın görevleri ve hedefleri nedir" araştırmasını yapan vatandaşları Türkiye Uzay Ajansı'nın başında bulunan Serdar Hüseyin Yıldırım'ın hayatını da merak ediyor. İşte Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri ve Milli Uzay Programı'nın detayları...

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) merak ediliyor: Türkiye Uzay Ajansı'nı kim yönetiyor? TUA'nın hedefleri ve görevi neler?

9 Şubat'ta açıklanan Milli Uzay Programı vatandaşlar tarafından oldukça fazla ilgi gördü. Türkiye Uzay Ajansı'nın oluşturduğu projeye göre 2023 yılında Ay'a roket fırlatılacak. Aya gönderilecek kişiye astronot ismi yerine farklı isimler koyulmasına ilişkin tartışma sürerken öte yandan vatandaşlar, Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı kim, yönetim kurulunda kimler var ve ajans ne zaman kuruldu merak ediliyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın hazırladığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla tanıtıldı. Milli Uzay Programı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtılmasıyla birlikte Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri de kamuoyuna açıklandı. Türkiye Uzay Ajansı'nın dikkat çeken logosu ve tasarımı da gözlerden kaçmadı. İşte TUA kısaltmasıyla bilinen Türkiye Uzay Ajansı hakkında derlediğimiz detaylar...

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN HEDEFLERİ NEDİR?

Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekleyici nitelikte finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri konularda çalışmalar yapan, Türkiye'nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürüten devlet kuruluşu olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin uzay yolculuğundaki hedeflerinin anlatıldığı salı günkü toplantıda 10 maddelik stratejik hedefler de paylaşıldı.

Buna göre 2023'te Ay'a roket fırlatılacak.

İlk Türk astronotu bilim misyonuyla uzaya gönderilecek.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN İLK 10 AMACI!

Ay görevi: Cumhuriyet'in 100'ncü yılında uluslararası işbirliği ile yakın Dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay'a sert iniş gerçekleştirilecek.

Yerli uydu: Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarılacak.

Bölgesel konumlama: Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek.

Uzay limanı: Uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak.

Uzay havası: Uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinlik arttırılacak.

Uzay nesneleri: Türkiye, astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir konuma getirilecek.

Uzay sanayisi: Uzay alanında sanayi kümelenmesi ile entegre çalışmalar yürütülecek.

Uzay teknolojileri geliştirme bölgesi: ODTÜ ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılarla ev sahipliği yapacak bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak.

Uzay farkındalığı: Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmek amacıyla uzay farkındalığı oluşturulacak. Net olarak tanımlanmış alanlarda yüksek lisans ve doktora bursları verilecek. Ulusal, uluslararası yaz okulları, kurslar ve çalıştaylar organize edilecek.

Türk astronot: Bir Türk vatandaşı, bilim misyonuya uzaya gönderilecek.

TUA'NIN GÖREVİ NEDİR?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA),uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak ve her türlü yeni teknolojinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamakla görevlidir.

MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR?

Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmıştır.

tua..

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NIN AMAÇLARI

• Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi,

• Ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması,

• Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımı için planlanması,

• Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınması,

• İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması,

• Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanının uzay farkındalığının artırılması.

MİLLİ UZAY PROGRAMI'NIN ÖNEMİ

• Uzay programları ülkeler açısından oldukça maliyetlidir. Ama elde dilen kazanç, güç ve itibar bu maliyetlere katlanma konusunda motivasyon unsurudur. Uzay faaliyetleri devletlere hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir itibar kazandırmıştır.

• Ülkelerin uzay programları, ülkelerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ülkenin ekonomik kapasitesine, uluslararası işbirlikleri kabiliyetlerine, ekonomik çarpanlara ve uluslararası itibarına önemli katkılar yapmaktadır.

• Uzay çalışmaları inovasyonu körüklemekte, farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni teknolojilerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu açıdan uzay programları sadece uzay alanı kısıtlı olmayıp, bütün sektörlerde verimlilik ve istihdam artışı sağlamaktadır.

• Günümüzde uzay çalışmalarının getirdiği saygınlık halen önemli olmakla birlikte elde edilen ekonomik faydalarda göz önüne alınarak uzay programları oluşturulmaktadır. Uzay çalışmaları sadece itibar olmaktan çıkmış, insanların yaşamlarına dokunan ve değer üreten faaliyetlere dönüşmüştür.

• İnsanların yaşamları artık uzay çalışmaları ile daha kolaylaşmaktadır.

• Kabiliyetleri yüksek küçük uyduların yapılması ile birlikte uzaktan algılama başta tarım olmak üzere pek çok alanda üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeye başlamıştır.

• Özelikle uzaktan algılama uydularının sağladığı olanaklar ile doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler ve tarım alanları gerçek zamanlı olarak takip edilebilmekte ve ulusal savunma içinde önemli bilgiler toplanabilmektedir.

• Haberleşme uyduları iletişim ve televizyon yayını alanında etkin hizmet vermektedir. Ayrıca yakın gelecekte hızlı internet dünyanın her noktasından uydular aracılığıyla sağlanacaktır.

• Dünyanın her noktasına konum ve zaman bilgileri uydular aracılığıyla hızlı ve yüksek doğrulukta sağlanmaktadır.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ajans, Ocak 2019'da Gebze'de "Milli Uzay Programı Çalıştayı" adlı bir toplantı düzenledi.

Çalıştay veya daha sonra yapılan yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günkü konuşmasına kadar paylaşılmamıştı.

Peki Türkiye Uzay Ajansı'nın başında olan Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?

serdar-huseyin-yildirim-kimdir

TUA'NIN BAŞKANI SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

Türkiye Uzay Ajansı'nın başında Ağustos 2019'dan bu yana Serdar Hüseyin Yıldırım yönetmektedir ve ilk başkanıdır.

Aslen Rizeli olan 60 yaşındaki Yıldırım, bundan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü ve daha da öncesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde genel müdür olarak görev yapıyordu.

Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde başlayan Yıldırım, Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu.

Yüksek lisansını Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında yaptı.

Kadir Has Üniversitesinde havayolu işletmeciliği dersleri verdi.

Çeşitli havayolu şirketlerinde proje danışmanlığı ve yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Göreve geldikten sonra verdiği ilk röportajda Yıldırım, "Bu fırlatmalar özellikle okyanus kıyıları ya da çöl bölgelerinde yapılıyor. Biz de işbirliğiyle başka bir ülkede bunu yapabiliriz. Varolan, örneğin Kazakistan'daki bir üssü de kullanabiliriz. Ancak benim gönlümde yatan Türkiye'nin uzaya erişimidir. Uydu yapıyoruz, bu kolay iş değildi. Ama bunu nasıl atacağız, birilerine attırmak zorunda kalıyoruz. İsterim ki onu da biz atalım" demişti.

Ajansın diğer yönetim kurulu üyeleri ise Cenk Şen, Yurdanur Tulunay Ahmed Halid Akgiray, Sacit Özdemir, Lokman Kuzu ve Murat İkinci.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler