Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Zirvesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Şehir Eşleştirme Projesi'nin amacı, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle, bu süreçte Türkiye'deki ve AB'ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır" - AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou: - "AB, kamu idare reformu ve yerel yönetimlerin faaliyetlerinin artırılması konusundaki desteğini sürdürüyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi"nin amacının, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle, Türkiye'deki ve AB'ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprülerin kurulması olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında başkentte bir otelde düzenlenen "Şehir Eşleştirme Zirvesi"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, 1990'da dünyada 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip sadece 10 mega kent varken 2030'da bu sayının 43'ü bulacağının tahmin edildiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya nüfusunun 2050'ye kadar 9 milyar seviyesine ulaşacağını kaydeden Kaymakcı, nüfusun 3'te 2'sinin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Kaymakcı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da vatandaşların büyük bölümünün yerel yönetimler tarafından yönetilen şehirlerde yaşadığına dikkati çekerek istatistiklerin bu rakamların gelecek yıllarda artacağına işaret ettiğine dikkati çekti.

Bu nedenle şehirlerde yeni yerleşim alanlarının ve altyapı ihtiyacının katlanarak arttığını söyleyen Kaymakcı, "Şehirlerimiz, altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, güvenlik ve ulaşım gibi birçok konuda ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlarla başa çıkmak zorunda kalacaktır." dedi.

Kaymakcı, yerel yönetimlerin idari ve kurumsal kapasitesinin artırılmasının, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci kapsamında özel önem atfedilen konulardan biri olduğuna işaret ederek "AB'ye üyelik sürecinin getirdiği yükümlülükler ve bu kapsamda yapılan düzenlemelerin uygulanması, valilikler, belediyeler, il özel idareleri, yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir." diye konuştu.

Faruk Kaymakcı, bu nedenle 2010'dan bugüne kadar Türkiye'deki yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda kapasitesini artırmak amacıyla AB Başkanlığı tarafından pek çok proje geliştirildiğini ve uygulandığını belirterek şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile 2010'da 'Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi' başlatılmıştır. Bu projeyle her ilimizde bir vali yardımcısı 'AB Daimi Temas Noktası' olarak belirlenmiştir. 2011'de 'İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Projesi' ile valiliklerimize AB ile ilgili faaliyetleri için mali destek sağlanmıştır. 2012'de Türkiye Belediyeler Birliği ile 'Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor' ve Vilayetler Birliği ile 'İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor Projesi' AB Başkanlığı ile iş birliği içerisinde uygulanmıştır."

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi'nin, AB Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü iş birliğinde uygulandığını belirten Kaymakcı, "Projenin amacı, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle, bu süreçte Türkiye'deki ve AB'ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır." şeklinde konuştu.

- "AB, Türkiye'de yerel yönetimlere desteğini sürdürecek"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Pertzinidou da küreselleşme süreciyle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, yerel idarecilere çok sayıda fırsat sunduğunu ve yerel yönetimlerin şehirlerin kalkınma sürecine katılmasının önemine dikkati çekti.

AB'de yerel makamların oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Pertzinidou, bu nedenle AB'nin, Türkiye'de yerel yönetimleri ve sivil toplumu desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Pertzinidou, "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi"nin, yerel düzeyde eğitim, çevre, sağlık ve kültür alanlarında çalışmalara ve bu kapsamda Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecindeki katılımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Eleftheria Pertzinidou, "AB, kamu idare reformu ve yerel yönetimlerin faaliyetlerinin artırılması konusundaki desteğini sürdürüyor." ifadesini kullandı.