Türkiye'de Demokrasi Nasıl Tanımlanıyor?

Türkiye’de halkın demokrasiden beklentileri konusundaki bir araştırma, demokrasi talebine karşın insanların birbirine karşı önyargılı olduğu, ifade özgürlüğünün yeterince savunulmadığı, azınlık haklarına saygı sıkıntı yaşandığı ve hak temelli örgütlenmeden korkulduğu gibi tespitleri ortaya çıkardı

Türkiye'de Demokrasi Nasıl Tanımlanıyor?

Türkiye’de son 10 yılda halkın demokrasiden beklentileri konusunda yapılan bir araştırmanın sonuçları, demokrasiyi talep etmelerine karşın insanların birbirine karşı önyargılı olduğu, ifade özgürlüğünün yeterince savunulmadığı, azınlık haklarına saygı sıkıntı yaşandığı ve hak temelli örgütlenmeden korkulduğu gibi tespitleri ortaya çıkardı.

Ülke genelinde yaygınlaşmış sivil toplum örgütlerince anayasa taslağı çalışmalarına katkı sunmak amacıyla oluşturulan ve yasama faaliyetlerine yönelik önerileriyle tanınan Denge ve Denetleme Ağı, “Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu” hazırladı. Raporda, KONDA’nın 2010