Türkiye'de hayat duracak!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'na karşı Emek Platformu'nun aldığı karar doğrultusunda bugün 2 saat süreyle uygulanacak "Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı" eyleminin ulaşım, temizlik işleri, eğitim, sağlık alanlarında etkili olması bekleniyor.

Türkiye çapında gerçekleştirilecek eylem çerçevesinde Belediye hizmetlerine ara verilirken, şehir içi ulaşım duracak ve temizlik hizmetleri yapılmayacak.

Demiryollarında banliyö trenlerinin seferleri 2 saat süreyle durdurulacak, atölyelerde çalışma yapılmayacak. Bakım ve onarım çalışmalarına ara verilecek.

Hava alanlarında 2 saat süreyle uçuşlar yapılmayacak.

Öğretmenler 2 saat süreyle derse girmeyecek ve eylem nedeniyle eğitime 2 saat ara verilecek.

Hastanelerde doktorlar, eylem süresince acil vakalar dışında hizmet vermeyecek.

Petro kimya sektöründe aralarında TPAO, TÜPRAŞ, BOTAŞ, PETKİM gibi iş yerlerinin de bulunduğu 85 iş yerinde çalışmalar 2 saat süreyle durdurulacak.

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, bu iş yerlerinin hepsinde otomasyonun bulunmadığı bölümlerde 2 saat süreyle üretimin duracağını, satış yapılmayacağını bildirdi.

Bugünki eylemin 3 Ocak 1991'de uygulanan genel grev kararından sonra en etkili eylem kararı olduğunu ifade eden Öztaşkın, eylemin meşru ve yasal olduğunu söyledi. Öztaşkın, Anayasa'nın 90. maddesine göre, iç hukukla uluslararası hukukun çeliştiği noktalarda uluslararası hukukun geçerli olacağının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu nedenle bugünki eylemin yasal olduğunu belirtti. Eylemin bir başlangıç olacağını kaydeden Öztaşkın, Hükümet'in gerekli adımı atmaması halinde bu eylemin dalga dalga
Türkiye'ye yayılacağını savundu.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin de kendi iş kollarında özellikle İstanbul'da eylemin ağırlığının hissedilmesini beklediklerini ifade etti. Ayçin, bugün 2 saat süreyle hava alanlarında uçuşların yapılmayacağını belirterek, 2 saatlik aksamanın bağlantılı seferlerden dolayı uçuşları bütün gün boyunca etkileyeceğini ve rötarlara yol açacağını kaydetti.

Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı ile ortaya çıkacak olumsuzluklar şöyle sıralandı:
"- Bugün, emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65'e; prim gün sayısı 7 binden 9 bin'e yükseltilmektedir.
- Halen fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu hakları bazı sektörlerde ellerinden alınmaktadır.
- Malullük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık hizmet süresi 10 yıla; 900 günlük prim gün sayısı ise 1800 güne yükseltilmektedir.
- Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için yüzde 2'ye indirilmektedir.
- Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncellenmesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde gelişme hızının (refah payının) yüzde 100'ü yerine, yüzde 30'u dikkate alınacaktır.
- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek oranda sakat kalan çalışanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin alt sınırı kaldırılmaktadır. 7- Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, geçici süreli ve yarı zamanlı çalışanlar, daha az aylık almakla karşı karşıya kalabilecektir.
- Çalışan ve ölüm geliri-aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, yüzde 75'den, yüzde 50'ye düşürülmektedir.
- Emekli aylıklarının yükseltilmesinde yalnızca enflasyon oranındaki artış dikkate alınacağından, emekli, dul ve yetimlere refahtan pay verilmemektedir.
- Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus olarak düzenlenmektedir.

- Asgari ücretin üç katı tutarında verilmesi kabul edilen cenaze yardımı bir asgari ücret tutarına indirilmektedir.
- Yetim kız çocukları için ödenmekte olan evlenme yardımı (çeyiz parası) yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına düşürülmektedir.
- Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisi kurum yönetimine bırakılarak belirsizlik yaratılmaktadır.
- Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almamış kişiler protez bedelinin yüzde 50'sini cepten ödeyecektir.
- Çalışanlar ile emekli dul ve yetimler, özel hastanelerden yararlanmak için sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20'sini cepten ödeyecektir.
- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturacağı bir komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındakilere, üç katına kadar fark ücreti ödenmesi öngörülmektedir.
- Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez ve ilaç bedelleri için yüzde 10 ve yüzde 20 oranında değişen oranlarda katılım payı ödenecektir.
- Çalışması sona eren sigortalılardan, önceki yıl içinde 90 gün prim ödeyenlerin kendileri, 120 gün prim ödeyenlerin ise kendileri ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 6 ay süreyle sağlnitibaren herkes bu yasa kapsamındaık yardımlarından yararlanma hakkı kaldırılmaktadır.
- Genel Sağlık Sigortası primlerini devletin ödeyeceği kişiler için asgari ücretin üçte biri olarak belirlenen yoksulluk sınırı, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın hanenin tüm gelirlerini dikkate alacağından, toplumun büyük bir bölümü sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulacaktır".

AA