Türkiye'deki gençler cinsel sağlıktan sınıfta kaldı!

Ankara (AA)- Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 12'sinin resmi nikah olmadan dini nikahla yaşadığı, 10 gençten sadece 4'ünün bebeğin rahimde geliştiği bilgisine sahip olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nüfusbilim Derneği'nin iş birliğiyle yürütülen "Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması"nın sonuçları, Swiss Otel'de düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de 15-24 yaş arası gençliğe ilişkin sonuçları ulusal düzeyde temsil eden ilk çalışma olduğu belirtilen araştırmaya katılan 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 7.6'sının, 20-24 yaş grubundaki kadınların ise yüzde 11.4'ünün herhangi bir eğitim kurumuna devam etmedikleri saptandı.

Gençlerin yüzde 49.7'si vajinayı, yüzde 40.2'si yumurtalıkları, yüzde 27.9'u rahmi kadın üreme organı olarak işaretlerken, erkeklerin yüzde 21.1'inin, kadınların ise yüzde 27.7'sinin kadın üreme organının ismini bilemediği açıklandı.

Erkeklerin yüzde 15.7'si, kadınların ise yüzde 39.5'i erkek üreme organlarının isimlerini bilmiyor. Gençlerin yüzde 41.6'sı "gebelik oluşması için kadınların özel bir dönemi olduğunu" biliyor. Kadınların yüzde 24.8'i, erkeklerin ise yüzde 51'inin bu konuda "bilgisi" yok.

Gençlerin yüzde 73.8'i "tek cinsel ilişkiyle gebelik oluşabileceğini" düşünüyor. Her 4 gençten biri tek bir cinsel ilişkiyle gebelik oluşmayacağı düşüncesine sahip.

Gençlerin yüzde 83.7'si cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları duymasına rağmen, bunların yüzde 65.1'i bu enfeksiyonların erkeklerde, yüzde 72.2'si ise kadınlarda yol açtığı belirtileri bilmiyor. 15-24 yaş arası gençler arasında HIV/AIDS'i doğru bilenlerin oranı erkeklerde yüzde 11.2 iken, kadınlarda yüzde 9.6. Bu durumda bu yaş grubundaki her 10 gençten yalnızca birinin doğru bilgiye sahip olduğu belirlendi.

Öte yandan, yaklaşık her 10 gençten 9'u "bir ailenin sahip olacağı çocuk sayısına çiftlerin karar vermesi gerektiğini" düşünüyor.

Gençler, "kadınların anne olmak için ideal yaşlarının 24.2, erkeklerin baba olmak için ideal yaşlarının ise 26.2 olduğuna" inanıyor. Gençlerin sahip olmak istedikleri ortalama çocuk sayısı ise 2.4 olarak açıklandı.

Gençlerin yaklaşık yüzde 43'ü "evlilik öncesi cinsel ilişki deneyimi yaşayan bir arkadaşı olduğunu" belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 34.5, erkeklerde ise yüzde 51 olarak bulundu.

Gençlerin yüzde 83.9'u kadınların, yüzde 56.8'i ise erkeklerin evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamasını onaylamıyor.Genç kadınların cinsellikle ilgili bilgi aldığı kişilerin başında sırasıyla kız arkadaş (yüzde 30.3), anne (yüzde 21.2) ve kız kardeş (yüzde 13.2) geliyor.

Erkeklerin kişi odaklı temel kaynakları ise yüzde 45.7 oranıyla erkek arkadaşları.Gençlerin yüzde 54.8'i gelecekte gebeliği önleyici bir yöntem kullanmayı
planlıyor. Bu yöntemlerin başında da gebeliği önleyici hapların tercih edildiği ortaya çıktı.

Genç kadınların yüzde 83.4'ü, erkeklerin ise yüzde 65.9'u "ergenlik sırasında yaşadıkları değişimlerden dolayı endişe duyuyor.Gençlerin yüzde 68.9'u "şimdiye kadar bir sevgilileri olduğunu" söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 60.2, erkeklerde ise yüzde 77.7 oranında gerçekleşti.