Türkiye'deki yolsuzluklar AP'nin gündeminde

BRÜKSEL (ANKA) – AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye'deki yolsuzluk iddialarının yaygınlığı konusundaki bir soru önergesine verdiği yanıtta, "Türkiye'de sadece merkezde değil taşrada da etik kültürün geliştirilmesini amaçlayan proje yürütülüyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Frank Vanhecke bir önergeyle çeşitli uluslararası rapor ve çalışmalarda Türkiye'de yoğun yolsuzluklar yaşandığı iddiasının yeraldığını belirterek AB Komisyonu'nun bununla ilgili herhangi bir önlem alıp almadığını sordu. Önergede şöyle denildi:

"-Avrupa Komisyonu, Türkiye'yle ilgili son İlerleme Raporu'nda, bir dizi akademik rapor ve makalede (Katinka Barysch'ın ‘Türkiye'nin Katılımının Ekonomisi' ve Katinka Barysch, Steven Everts, Heather Grabbe'nin ‘Avrupa Türkiye'yi Neden Kucaklamalı' - Avrupa Reform Merkezi yayını adlı eserleri dahil) temel bir sorun olarak vurgulanan Türkiye'deki yolsuzluklara hiç değinmemiştir.

-OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun Türkiye'nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi'ni uygulaması konusunda ciddi endişeleri bulunmaktadır. 2000'den bu yana Sözleşmenin tarafı olarak Türkiye, Sözleşmenin ana unsurlarını yerine getirmemiştir."

Vanhecke, OECD'nin bu uyarılarının Avrupa Komisyonu tarafından neden dikkate alınmadığını, Türkiye ile ilgili yıllık değerlendirmelerde bunların dikkate alınıp alınmayacağını sordu.

- REHN: ETİK KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILIYOR –
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise yanıtında, "Komisyon Türkiye'de yolsuzluk karşıtı politikalara büyük önem vermektedir" dedi. Son İlerleme Raporu'nda konuya yoğun olarak değinildiğini kaydeden Rehn, AB'nin "Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik" adlı bir proje uyguladığını belirterek şöyle devam etti:

-ETİK KÜLTÜR SADECE MERKEZİ DEĞİL TAŞRA DÜZEYİNDE DE GELİŞMELİ –
"Söz konusu proje bir süre önce Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla başlatılmıştır. Proje ilgili kamu organlarını, yerel yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri etik kültürü yalnızca merkezi değil Türkiye'de taşra düzeyinde de güçlendirmek için bir araya getirecektir."