Türkiye'nin Irak Özel Temsilciliğine Özçelik atandı

Ankara (AA)- Türkiye'nin Irak Özel Temsilciliğine, bu görevi bir süredir vekaleten yürüten Elçi Murat Özçelik atandı.

Özçelik'in atama kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev kapsamı "Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Irak'ın yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ülkemizce yapılabilecek katkılarla ilgili her türlü faaliyetin eşgüdümünü sağlamak, bu çerçevede yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli temasları yürütmek üzere" olarak kaydedildi.

Atama kararında ilgili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının saklı kalacağı da belirtildi. Eski Irak Özel Temsilcisi Oğuz Çelikkol, Türkiye'nin yeni Atina
Büyükelçisi olarak atanmıştı.