Türklerin tercihi mevduat hesabı

Ankara (AA)- Paralarını YTL cinsinden açtırdıkları mevduatta hesaplarında tutmayı yeğleyen Türklerin, tasarruflarının yüzde 46,4'ü bu hesaplarda toplanıyor.

Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) Mali Piyasalarda Gelişmeleri konu alan 2008 Şubat raporuna göre, yurtiçi yerleşkelerin, portföylerinin yüzde 46,4'ü YTL cinsinden açılan mevduat hesaplarında toplanırken, yüzde 23 de Döviz Tevdiat Hesaplarında (DTH) yer alıyor.

Son 4 yılın verilerine göre, 2004 yılında portföyün yüzde 34,9'u mevduat, yüzde 25,7'si DTH'larında yer alırken, 2005'te mevduatın potföydeki payı artış gösteriyor.

Söz konusu yılda mevduatın oranı yüzde 42 iken, DTH'nın oranı ise yüzde 22'ye iniyor. 2006 yılında YTL cinsinden mevduatın oranı yüzde 42,8 iken, DTH yüzde 25,4 olarak gerçekleşiyor. 2007'de ise portföyün yüzde 43,8'ini mevduat, yüzde 25,7'sini de DTH oluşturuyor.

Bu süre içinde YTL cinsinden Döviz İç Borçlanma Senetleriyle (DİBS), yatırım fonu ve hisse senedi gibi alternatiflerde, diğer yatırım alanları olarak sıralanıyor.

2008 yılının ilk ayı itibariyle yatırım portföyünün, yüzde 12,3'lük kısmı DİBS'ye, yüzde 5,9'unu yatırım fonuna, yüzde 6,3'ünü hisse senetlerine yönlenmiş bulunuyor.

Yabancı para cinsinden DİBS ile Eurobond ve repo, portföy içinde en az ilgi gören tercihi oluştururken, 2004 yılından bu yana emeklilik yatırım fonlarına karşı ilginin küçük de olsa artış kaydettiği ortaya çıkıyor.

Diğer yandan, yurtdışı yerleşkelerin (yurtdışında yaşayan tasarruf sahipleri) tasarruflarında yaptığı tercih, yurtiçine göre tamamen farklılık gösteriyor. Bu para sahiplerinin öncelikleri hisse senedi ile devlet iç borçlanma senetlerinde yoğunlaşıyor.