TÜSİAD: Hükümet türban ile laikliği ve güveni zedeledi

HATAY(ANKA)-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, türban tartışmasının, hükümetin önceki dönemde demokratik ve ekonomik açılımları ile sağladığı güven ortamını zedelediğini söyledi. Yalçındağ, "Cumhuriyetimizin temel değerlerinden laiklik ilkesinin, zedelenip zedelenmediği tartışma konusu haline geliyor. Siyaset, yargı, eğitim kurumları ve giderek tüm toplum neredeyse tek bir soruna kilitlenmiş duruma getiriliyor" dedi.
Yalçındağ, Hatay Kadın Girişimcileri Derneği'nin (KAGİD) düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, bugün itibariyle, özünde tamamen kadınları ilgilendiren bir sorunun, ülkeyi kamplara ayırarak, gerginleştirerek, neredeyse bir kriz haline dönüştüğünü söyledi. Sorunu iki anayasa maddesine indirgeyerek çözmeye çalışmanın doğru bir yöntem olmadığını daha önce ifade ettiklerini anımsatan Yalçındağ, şöyle konuştu:

-HÜKÜMET ÇATIŞMA YARATTI-

"Ayrıca anayasa değişikliklerinin karşı karşıya kalacağı muhtemel hukuki engellerin de iyi hesap edilmediğine işaret etmiştik. Geldiğimiz nokta, maalesef bu söylediklerimizi haklı çıkardı. Hükümetin, Anayasa Mahkemesi kararını beklemeyi tercih ederek, hukuki çerçeveyi tamamlamaktan vazgeçmiş görünmesi, konuyu YÖK ile Üniversitelerarası Kurul arasında bir çatışma noktasına taşıdı.
Dahası YÖK Başkanı aracılığıyla, üniversite rektörlerine yönelik olarak, mevcut hukuki çerçeveyi zorlamaları yolunda tavsiye ve icbar mahiyetindeki telkinlerin gündeme gelmesi gerilimi tırmandırdı. Böylece üniversite öğrencileri arasında gözlenen gerilim, öğretim üyelerine ve en üst yönetime kadar sıçramış oldu. Oysa YÖK'ün, Üniversitelerarası Kurul'u bir ortak olarak değerlendirmesini ve ahenkli bir işbirliğinin şartlarını oluşturmasını beklerdik. Ne yazık ki, geldiğimiz noktada siyasi ortamdaki diyalog ve uzlaşma anlayışından uzaklaşma eğilimi kurumlarımıza da sirayet etmiş bulunuyor."
Bu sorun zaman içinde yükseköğretim kuralları çerçevesinde, daha soğukkanlı bir şekilde yumuşak bir geçiş ile halledilebilecekken bugün toplumda gerilim nedeni haline geldiğine dikkat çeken Yalçındağ, "Bu düzenlemenin orta öğrenim ve kamu kesimine genişlememesi için mevcut hukuki güvencelerin güçlendirilmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Bu güvencelerin getirilmesi, günümüzde sıkça tartışılan, bireylerin yaşam tarzlarının toplumsal baskıya maruz kalması kaygılarını da giderecektir" dedi.

-LAİKLİK İLKESİ ZEDELENİYOR-

İçinde bulunulan gergin ortamın, hükümetin önceki dönemde demokratik ve ekonomik açılımları ile sağladığı güven ortamını da zedelediğini ifade eden Yalçındağ, "Cumhuriyetimizin temel değerlerinden laiklik ilkesinin, zedelenip zedelenmediği tartışma konusu haline geliyor. Siyaset, yargı, eğitim kurumları ve giderek tüm toplum neredeyse tek bir soruna kilitlenmiş duruma getiriliyor" diye konuştu.
Yalçındağ, Hükümetin, devlet yönetiminin, siyasi partiler arası rekabetin, ana eksenini kalkınma politikaları, uluslararası rekabet gücü, AB süreci, çocuklarımızın geleceği gibi konuların oluşturması gerektiğini belirtti.