HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru sayfası | Bakanlık İŞKUR üzerinden personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayınladığı ilanda sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. İlanda yer alan bilgiye göre, Ulaştırma Bakanlığı’nda görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 75 güvenlik görevlisi, 55 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 130 işçi alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımları için başvurular 5 Nisan – 9 Nisan tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru sayfası | Bakanlık İŞKUR üzerinden personel alacak

Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere açılan ilana başvurmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları ve başvuru tarihleri de belli oldu. Açıklanan ilanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.” Denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

işkur

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,

6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN


Geri Dön