HABER

Üniversite mezunları askerliği erteleyebilecek

Üniversite mezunları askerliği erteleyebilecek

Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle lisans eğitimini tamamlayanlar 2 yıl, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar ise 1 yıl askerliğini tecil ettirebilecek.

Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından veya bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar tehir edilebilecek. Yüksek Lisans yapanların tehir hakkı ise bir yıl olarak belirlendi. Yasada, yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk erteleme hakkı tanındı.

BAŞARILI ASKERİ İLAVE 7 GÜN İZİN-
Yasaya göre askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının onayı ile ek olarak 7 güne kadar ilave izin verilecek.

Ayrıca radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları bir yıl hizmete karşılık otuz gün izin verilecek. Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye teşebbüs edenler, bu fiilleri dolayısıyla yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler ise askerlik hizmetinden sayılmayacak.

ANKA

Geri Dön