Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu, karara karşı bildiri yayımladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Senatosu, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine karşı bildiri yayımladı.

Bildiride, söz konusu kararın, Anayasa’ya, hukuka, adalet ve hakkaniyete aykırı olmaması gerektiğine işaret edilerek, kararın Türk milletinin ferasetine ve vicdanına havale edildiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının eleştirilebileceği dile getirilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sözde Barış Bildirisi ile vahşetin her türlüsünü ortaya koyan terör örgütü PKK'nın bağımsızlık ve kurtarılmış bölge ilanları, kazdığı hendek ve çukurlar, patlatılan bombalar, şehir merkezlerinde estirilen terör bir anlamda meşru gösterilmiş, bu tür eylemler en azından zımnen teşvik ve teşci edilmiştir. Zira devletin mezkur terör eylemlerini sona erdirmek, kamu düzenini tesis etmek ve günlük yaşantıyı normale döndürmek amacıyla hukuki çerçevede gerçekleştirmiş olduğu meşru operasyonlar sözde Barış Bildirisi'nde 'kasıtlı ve planlı kıyım', 'katliam', 'bilinçli sürgün' olarak nitelendirilmiştir. Oysa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörist saldırıları görmezden gelip devletin teröristlere karşı yürüttüğü operasyonları 'kasıtlı ve planlı kıyım', 'katliam', 'bilinçli sürgün' olarak nitelemek şöyle dursun, 'terörist saldırıları kınamaktan kaçınmanın dahi belirli durumlarda terörizmi zımnen desteklemek anlamına geleceğini' belirtmiş ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını aynı gerekçelerle dinlemeye dahi gerek duymayarak reddetmiştir."