UYAP

UYAP

Adalet ile ilgili işlemlerin online olarak takibinin sağlandığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’dir. Avukatlar, adalet bakanlığı çalışanları, davalı, davacı ve dosyası işlemde olan tüm vatandaşlar e-devlet üzerinden tc kimlik numarası ve şifreleri ile UYAP sistemine erişim sağlayabilir. İş akışını hızlandırmak, güvenilirliği arttırmak ve online bilgi alışverişinin sağladığı avantajlardan yararlanmak üzere kurulmuştur. Avukatların vekaletnamelerine, dava dosyalarına ve evraklarına ulaşmasını kolaylaştıran UYAP Avukat Bilgi Sistemi’nin yanı sıra, sistemden yararlanan vatandaşlar da kendilerine açılan davaları, üzerlerinde icra takibi olup olmadığını anlık olarak görebilmektedir. 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılan UYAP 2005 yılında adalet birimlerinin tamamını kapsar hale gelmiş ve e-devlet üzerinden hizmet vermeye başlamıştır.

UYAP Haberleri