HABER

Uzman erbaş başvuru formu 2021... Uzman erbaş başvuru şartları nedir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zzaman?

2021 Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlanmıştı. Binlerce vatandaş uzman çavuş alımları yapılacak mı araştırmasını yaparken Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki, Uzman Erbaş alımı 2021 ne zaman yapılacak? Uzman erbaş olma şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımının başladığını ve başvuruların 24 Aralık tarihine kadar devam edeceğine dair duyuru yayınladı.

Uzman erbaş başvuru formu 2021... Uzman erbaş başvuru şartları nedir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zzaman?

Uzman Erbaş alımı 2021 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. Uzman erbaşlık için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 100 uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular, dün itibariyle başladı. Belirli şartları sağlayan kimseler e devlet üzerinden uzman erbaş için başvuru yapabilecek.
Peki Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Uzman Erbaş alımı 2021 ne zaman? İşte uzman erbaş olmak için başvuru şartları!

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU LİNKİ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma uzman erbaş alımlarına katılmak isteyenlerin, jandarma uzman erbaş alım şartlarını sağlaması gereklidir. Jandarma uzman erbaş başvuru şartları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 2. En az lise mezunu olmak,

 3. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1'inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

 4. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

 5. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

 6. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliği Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

 7. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

 8. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15'de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

 9. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

 10. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 11. Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/f deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir))

2020 uzman çavuş alımları ne zaman (1)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

 1. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

 2. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay (yedek astsubay dâhil),uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

 3. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1),Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
  J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

 4. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi),ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

 5. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

 6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyet bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak,

 7. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, alan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

 8. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

 9. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

 10. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Uzman Çavuş alımı 2021 ne zaman yapılacağı tartışmaları devam ederken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön