HABER

Uzmanlar değerlendirdi: Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Uzmanlar değerlendirdi: Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8.

İSTANBUL, (DHA)- Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Uzmanlar, öğrencilerle görüşmeler sonucu ilk izlenimlerinden soruların günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Bölüm Başkanları öğrencilerden alınan bilgilere göre sınavı değerlendirdi.

“SINAVI YORUM YAPABİLME GÜCÜ YÜKSEK OLANLAR ZORLANMADAN YAPABİLMİŞTİR”

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, soruların MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanmış olduğunu belirtti.

“Sorular, MEB’in yıl boyunca yayınlanmış olduğu örnek sorularla uyumlu” diyen Kurt, şöyle konuştu:

“Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav uygulanmıştır.
LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu ve görsel tablo yorumlama bilgisinin ölçüldüğü görülmektedir. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu görülmektedir. Matematik ve Türkçe soruları daha seçici ve yorum yapabilen, tablo içeren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiş olup bu derslerin eleyici olduğu düşünülmektedir. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. Matematik ve Türkçe sınavlarındaki sorular analiz ve sentez gücü yüksek olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği yapıda sorulmuştur”

“GÖRSEL İLE BÜTÜNLEŞMİŞ SORULARA YER VERİLMİŞTİR”

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı Handan Büke ise Türkçe dersinde okuma becerisini ölçecek tarzda sorulara, görsel ve tablo yorumlama sorularına, Türk Dili becerisini ölçecek sorulara, mantık yorumlama sorularına ve görsel ile bütünleştirilmiş sorulara yer verildiğini söyledi.

Büke, “Görsel soruları, hemen hemen sınavın yarısını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. MEB kazanımlarına genel anlamda - mantık yorumlama dışında- uyulmuştur. Sınavın genelinde öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulara yer verilmiştir. Soruların iki ya da üçü seçici, geriye kalanı kolay nitelikte sorulmuştur” dedi.

“PARAGRAF YORUMLAMA GÜCÜ ÖLÇÜMLENMİŞ”

Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya ise, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde genel olarak Milli Mücadele sürecinden sorular sorulduğunu söyledi.

“Sınavda hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir” diyen Sertkahya sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği gerektirmektedir. Bazı ünitelerden sorulara yer verilmemiştir. Yayınlanan örnek sorular, harita soruları da içeriyordu, bu nedenle harita soruları sorulması da bekleniyordu. Ancak harita sorularına sınavda yer verilmemişti.”

“AMAÇ: YORUM YAPMA YETENEĞİNİ ÖLÇMEK”

Sınavdaki soruların yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiğini belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Bölüm Başkanı Mesut Özdemir ise, “Sınav sorularındaki konular eşit dağılım yapılarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek kolay ve basit tarzda hazırlanmıştır. Bilgiyi sorgulamanın yanı sıra öğrencinin yorum yapma yeteneğini ölçmek amaçlanmıştır” diye konuştu.

“İNGİLİZCE SORULARI AĞIRLIK OLARAK İLK ÜNİTEDEN”

Sınavda çıkan İngilizce sorularını değerlendiren Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı Çiğdem Acar ise, soruların ağırlıklı olarak ilk üniteden geldiğini belirtti.

Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“İngilizce sorularının sene içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik içerisinde olduğu görülmüştür. Sorularda neden-sonuç gibi cümle düzeyinde ilişkinin aranması, tablo ve grafiklere dayalı yorum istenmesi geçen senelerde uygulanan sınavlardan farklı olarak dikkat çekicidir. Geçen seneki sınava kıyasla bir metne dayalı okuduğunu anlama sorularından ziyade kısa okuma sorusuna yer verilmiştir. Sorular yoğunluk olarak ilk üniteleri içermektedir. Genel olarak İngilizce sınavı incelendiğinde kolay ve orta düzeyde çoğunlukla olmak üzere, yoruma dayalı sorulardan oluşan bir sınav olduğu söylenilebilir.”

“GEOMETRİ SORULARINDA SOMUT MODELLER KULLANILMIŞ”

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy, geometri sorularında somut modeller kullanıldığını ifade etti.

Problemlerin uzunluğunun dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı getirdiğini belirten Namlısoy, “Denklem problemleri gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır ve sentez ve analiz basamağına ulaşabilen öğrenciler çok rahatlıkla soruları çözebilirler.

Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuştur. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Ayrıca öğrencilerin yıl içerisinde yeni tarz soruları çözerek çalışma yaptıkları için geçen yıla göre daha başarılı olmaları beklenir. Bu sınavda matematik eleyici olmuştur” diye konuştu.

“FEN OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDA”

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmediğine dikkat çeken Fen Bilimleri Ortaokul Bölüm Başkanı Filiz Polat da, sorularda fen okuryazarlığının ön plana çıktığını söyledi.

Tüm ünitelerden sorular geldiğini belirten Polat, “Sınavda geçen seneki LGS’de olduğu gibi fen okuryazarlığının ön planda olduğu görülmektedir. Sınavdaki sorularda görsellerin yoğun olduğunu, deney düzenekleri, grafik ve tabloların kullanıldığını görmekteyiz. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki verilen bilgiyi ve ipuçlarını yorumlayarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler verilerek hazırlanmıştır. Paragraf içeren soruların dikkatli okunması doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınav genel olarak orta zorluktadır” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön