Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında personel sayısını arttırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, uzmanlık eğitimini alan doktorlar koronavirüsle mücadele çalışmalarına katılacak.

Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Maddesinin "Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez." şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı.

Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Ayrıca, bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.