Vakıfbank'tan ortaklarına 142,2 milyon YTL temettü

İSTANBUL (İHA) - Vakıfbank'ın 54. Olağan Genel Kurulu 21 Mart tarihinde Ankara'da yapıldı.

Vakıfbank Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2007 yılı faaliyet hesapları incelenerek onaylandı. Vakıfbank'ın 2007 yılı brüt karı 1,258 milyar YTL, vergi ve karşılıklar sonrasında net karı ise 2006 yılına göre yüzde 35,3 oranında artarak 1,031 milyar YTL oldu.

Vakıfbank'ın Genel Kurulu'nda ortaklara 200 milyon YTL kar dağıtılmasına karar verildi. 31 Mayıs 2008 tarihini geçmemek üzere yönetim kurulu kararıyla belirlenecek olan kar dağıtım tarihinde, yatırımcılar brüt yüzde 5,69 oranında (her 1 YTL nominal değerli bir hisse için brüt 0,05688 YTL) kar payı alacak.

BÜYÜME DEVAM EDİYOR Aktif büyüklüğü 2007 yıl sonunda 42,4 milyar YTL'ye ulaşan Vakıfbank'ın nakdi krediler toplamı yüzde 30'luk artışla 23,5 milyar YTL, toplam mevduatı ise yüzde 16'lık artışla 28,9 milyar YTL olarak gerçekleşti. Karlılıktaki artışın etkisiyle, bankanın ortalama aktif karlılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 17,3'den yüzde 21,3'e yükseldi.

Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vakıfbank 2007 yılında karlı büyüme stratejisi çerçevesinde hedeflerinin üzerinde bir performans sergiledi. Sektörün yüzde 30'luk kar artışına karşın bankamızın karını yüzde 35,3 oranında artırması Vakıfbank'ın uyguladığı strateji ve politikaların doğru olduğunu teyit eden en önemli göstergedir. 2007 yılında kredilerimizi yüzde 30,1 ve mevduatımızı yüzde 16,2 oranında büyüterek sektöre paralel bir büyüme gerçekleştirdik. Kredilerimizi yüzde 30,1 oranında artırırken sorunlu kredilerimizin toplam
kredilerimize oranını yüzde 5,3'den yüzde 4,6'ya düşürerek bu dönemde aktif kalitesinde iyileşme sağlayan az sayıda bankadan biri olduk"

ŞUBE SAYISI ARTIRILIYOR Toplam 385 şube, 103 bağlı şubesi, 2 bin 40 adet ATM ağı ve 8 bin 700 personeli ile hizmet veren Vakıfbank'ın Genel Müdürü Bilal Karaman; "2007 yılında sektördeki büyümeden daha fazla pay almak için 75 yeni şube açmayı hedeflemiştik. Bunların 49'unu 2007 yılında ve kalan 26 şubeyi de 2008 yılının ilk 2 ayında açtık. 2008 yılında da 100 yeni şube açmayı hedeflemekteyiz. Yeni açacağımız şubelerin önemli bir kısmını sadece bankamız bireysel bankacılık ürünlerini pazarlayan nispeten küçük lokallerde ve az sayıda personel ile faaliyet gösteren, dolayısıyla işletme maliyeti daha düşük şubeler olacaktır" dedi.

KREDİLERİN TOPLAM AKTİFLERDEKİ PAYI ARTIYOR 2007 yılında gerçek bankacılık faaliyetlerine yoğunlaşılmsı ile birlikte Vakıfbank'ın mevduatın krediye dönüşümü rasyosunun yüzde 72,6'dan yüzde 81,3'e, kredilerin toplam aktiflerdeki payının ise yüzde 48,9'dan yüzde 55,3'e yükseldiğini belirten Bilal Karaman, "Vakıfbank'ın değişen pazarlama anlayışı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni bireysel ürünlerin etkisiyle, 2007 yılında taksitli ihtiyaç kredilerinde (TİK) yüzde 61, konut kredilerinde yüzde 26, sadece yılın son çeyreğinde taksitli ihtiyaç kredilerinde yüzde 20, konut kredilerinde ise yüzde 10 büyüme gerçekleşti" dedi.

Karaman, Vakıfbank'ın 2008'de kredi büyümesini sürdüreceğini, 2007 yılının son çeyreğinde yakaladığı güçlü büyüme trendi devam eden bankanın, 2008 yılında özellikle bireysel ve KOBİ kredilerinde müşterilerine hizmet vermek üzere açılacak yeni şubeleriyle birlikte pazar payında artış öngörüldüğünü, kurumsal ve ticari bankacılıkta yapılanmasını tamamlayan Vakıfbank'ın, bu alanda verilecek kredilerde ve dış ticarette pazar payını artırarak gerçek potansiyelini kullanmaya başlayacağını ifade etti.

"EKONOMİK DALGALANMAYA RAĞMEN HEDEFLER TUTTURULDU" Uluslararası finansal piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanma ve sınırlı da olsa Türkiye ekonomisine olan olumsuz etkilerine rağmen 2007 yılında belirlenen hedeflere önemli ölçüde ulaşıldığını belirten Bilal Karaman; "Amacımız istikrarlı, sürdürülebilir büyüme ve karlılıktır. Kısa vadeli başarılar amacımız değildir. Yaptığımız tüm yatırımlar uzun vadede kurumsal kültürü, organizasyon yapısı ve personel kalitesi ile sektöre ve ülkemize yön veren, uzun vadeli amaçları için gereken değişimleri kendi iç dinamikleri ile gerçekleştiren, hissedarları, müşterileri, iş ortakları ve içinde bulunduğu topluma değer yaratmayı ilke edinmiş bir Vakıfbank oluşturmaktır" dedi.
54. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda, Vakıfbank Yönetim Kurulu; Yusuf Beyazıt, Bilal Karaman, Ragıp Doğu, Hasan Özer, Cem Demirağ, Erkan Topal,Serdar Tunçbilek, Mehmet Çekinmez ve Sabahattin Birdal'dan oluştu