HABER

Vakıflar Kanun Tasarısı görüşmeleri yarım kaldı

ANKARA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Avrupa Birliği'ne (AB) uyum için hazırlanan ve 9. uyum paketi içerisinde yer alan Vakıflar Kanun Tasarısı görüşmeleri, çalışma süresinin saat 22.00'de dolması üzerine yarım kaldı. Çalışmalara yarın saat 14.00'te devam edeceği ve görüşmelerin 1. bölüm üzerinden yapılacağı bildirildi.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevaplandıran Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, vakıflarla ilgili dağınık bir kanun, tüzük ve yönetmelik yapısı bulunduğunu belirterek, bunun yepyeni bir anlayış ve AB uyumu çerçevesinde toplandığını kaydetti. 'Yasa tasarısı AB uyumu için yapılıyor' eleştirilerine de cevap veren Bakan Şahin, "AB için yapılıyor. Evet, AB ile ilgili yönü de var. Nasıl yönü var. AB müktesebatında mülkiyet hakkı ile ilgili müktesebatın, Türkiye'ye taşınması keyfiyeti var. Özellikle cemaat vakıflarının Türkiye'de mülk edinmeleriyle ilgili bir takım sorunlar yaşanmış. Hala bu sorunlar yaşanmaya devam ediyor. AB bu konuda yaşanan sorunların çözümünü istiyor. Aslında AB bunu bizden istemeden bizim yapmamız lazım. Bu tasarı Türkiye'nin ihtiyaçları için hazırlanmıştır. Yeni vakıflarımızın ihtiyaçları için hazırlanmıştır. Gayrimüslim cemaat vakıflarının sorunlarını çözmek için hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Tasarının ne getirdiğine ilişkin bilgiler de veren Bakan Şahin, tasarıyla en önemli yeniliğin vakıf kurmanın kolaylaştırılması ve faaliyet alanlarının genişletilmesi olduğunu kaydetti.

CHP'li sözcüler ise Vakıflar Kanunu ile Sevr'in hortlatılmaya çalışıldığını, tasarıya tamamen karşı olduklarını belirtti.

Tasarıyla 'Vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılması, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşuyla Genel Müdürlüğün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesini' öngörülüyor.

Vakıflar Yasa Tasarısı'nın, azınlıkların, mal edinmesiyle ilgili geçici 9. maddesi değiştirilerek, sınırlandırma getirildi. Buna göre, 1936 beyannamesi ile belirlenen gayri menkulleri bulunan vakıflar, bu tarihten geriye doğru mal talebinde bulunamayacak. Tasarıda mütekabiliyet esası da yer alıyor. Bu düzenlemeler komisyonda düzeltilmişti.

Anavatan Partili sözcüler ise tasarının bazı maddelerine karşı olduklarını ancak genelde desteklediklerini belirterek, bu sakıncalı maddelerle ilgili değişiklik önergeleri vereceklerini bildirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön