Vatan Sevgisi nedir?

Vatan Sevgisi nedir?

Bir diğer ismi yurtseverlik olan vatan sevgisi kavramı bir kişinin ülkesine ve bulunduğu coğrafyaya duyduğu sevgidir. İlk defa bu terimin Elizabeth döneminde kullanıldığı tarihe not alınmıştır. 18. Yüzyıl döneminde nitelendirilen vatan sevgisi, savunduğu devlete bağlılık ideolojisinden dolayı Kilise ile ters düşmüştür. Türkiye’de ise vatan severlik kavramı 19. Yüzyıldan itibaren kuvvetlenmeye başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan vatandaş olma, anayasal düzen gibi kavramların kullanılması ile vatanseverlik pek çok akımın içinde kendini göstermiştir. Osmanlı’nın son zamanlarında vatan sever olmak kavramı çeşitli sanat ve edebi akımlar aracılığı ile ortaya çıkmıştır. Namık Kemal’in öncüsü olduğu vatan sevgisi kavramı Türkçü, Osmanlıcı ve İslamcı gibi akımların her birinin düşünce temelinde yer almıştır.

Vatan Sevgisi Haberleri