Vatan'ın satışına şartlı izin

Ankara (AA)- Rekabet Kurulunun, Vatan Gazetesinin Doğan Grubuna satışına 'şartlı' onay kararı, Kurumun web sitesinde yayımlandı.

Karar uyarınca satış işlemine koşullu izin verilirken, koşullara uyulmaması durumunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında Kanununun 16 ve 17. maddeleri uyarınca işlem tesis edileceğinin taraflara bildirilmesi kararlaştırıldı. Kararda, işlemin devralma işlemi olduğu, tarafların faaliyet gösterdiği ulusal günlük siyasi gazeteler pazarında 1997/1 sayılı tebliğin 4. maddesinde belirtilen, ciro ve pazar payı eşiklerinin aşıldığına ve bu nedenle söz konusu işlemin izne tabi olduğu görüşüne de yer verildi.