HABER

Vekillerden emekliliklerine tam destek!

TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen önerge, bütün grupların desteği ile kabul edildi.

Genel Kurulda görüşmeleri devam eden Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin imzaladığı önergenin kubul edilmesiyle yeni bir madde eklendi.

Kabul edilen maddeye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "Kamu görevlilerine ilişkin hükümleri içeren maddede değişiklik yapıldı. "Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık" görevinde bulunanların aylıklarının düzenlendiği maddeye, "Bakanlar ve milletvekilleri" de eklendi.

Buna göre, dışarıdan Bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir nedenle sona erenlere de malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilecek. En az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, Cumhurbaşkanı'na ödenmekte olan aylık ödeneğin yüzde 40'ı esas alınarak, Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 42'si oranında malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek.

Aylık ödenebilmesi için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dışarıdan Bakanlık ya da TBMM üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarına haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle Başbakanlık Müsteşarı emsal alınarak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları zorunlu olacak.

Bakanlık veya TBMM üyeliği görevleri sırasında veya bu görevlerin sona ermesinden sonra ölenlerin hak sahiplerine, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesi açısından bu şart anmaksızın, hesap edilen aylık esas alınarak ölüm ya da dul ve yetim aylığı bağlanacak.

Ancak, dışarıdan Bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine bağlanan aylık bu aylıktan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

Bu aylıklar, Cumhurbaşkanı'na ödenmekte olan aylık ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanarak ödenecek.

Maddenin kabul edilmesinin ardından, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı yerinden söz alarak, önergeye destek verdiklerini açıkladılar.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler