HABER

Vergi daireleri yarışacak

Vergi daireleri yarışacak

ANKARA (ANKA) – Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, personel ve mükelleflerin tatmin düzeyinin arttırılması, vergi tahsilatında verimliliğin üst düzeye çıkarılması ve vergi daireleri arasında hizmet anlayışında rekabet yaratmak amacıyla "Vergi Daireleri Performans Esaslı Yönetim Modeli" geliştirdi.

Seçilen 25 pilot vergi dairesinde Mart ayından bu yana uygulanan proje Ocak 2008'de resmi olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda uygulamaya konulacak. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı proje kapsamında, vergi dairelerine çeşitli "performans kriterleri" getirilecek. Bu yolla kalite ve verimlilik artırılarak "şeffaf ve ölçülebilir idare olma" sağlanacak. Bu yolla vergi dairelerinin birim performansı yükseltilerek, vergi idaresinin toplam performansının optimum düzeye çıkarılması hedefleniyor.

-"AYIN VERGİ DAİRESİ" SEÇİLECEK

Proje kapsamında her ay "Ayın Vergi Dairesi" seçilerek, vergi daireleri rekabete yöneltilecek. Bu kapsamda Haziran ayında Dikimevi, Temmuz'da Çubuk, Ağustos ayında Ulus Vergi ve Eylül ayında da Çankaya Vergi Dairesi gösterdiği yüksek performans dolayısıyla "Ayın Vergi Dairesi" olarak seçildi.
Söz konusu proje kapsamında Strateji Müdürlüğü personeli yeniden yapılandırıldı. Proje öncesinde Müdürlüğe 1 servis koordinatörü, 2 gelir uzman yardımcısı, 1 memur ve 4 gelir uzmanı takviye edildi. Projede geleceğe ilişkin tahminler yapmada yararlanılan Delphi Tekniği ile performans anlamında "en iyi uygulamayı" tespit ederek organizasyona uyarlamayı sağlayan Kıyaslama Stratejik Yöntemi kullanıldı.

Projenin getireceği avantajlar şöyle sıralanıyor:

-Pilot uygulamada sağlanan başarıyla değişime karşı olan direnç en aza indirilecek ve kalite hareketinin olabilirliği kanıtlanacak.
-Elde edilecek ilk başarılı sonuçlarla birlikte kurumun diğer birimlerinin konuya ilişkin teşviki sağlanacak.
-Proje, başarılı olması durumunda Türk kamu yönetimi için yeni bir model oluşturacak."

Geri Dön