HABER

Vergi kaçağına karşı gizli alış veriş timi

Vergi kaçağına karşı gizli alış veriş timi

Özellikle vergi iadesini kaldırdıktan sonra vergi gelirlerinde düşüş yaşandığı gerekçesiyle eleştirilen Maliye Bakanlığı, vergi denetimi yapmak için "gizli alış veriş timleri"ni devreye sokacak.

Timler, bir tüketici veya tüccar gibi alışveriş yaparak vergi kaçırılıp kaçırılmadığını denetleyecek. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2008 bütçesinin sunuş konuşmasını yaptı. Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyetlerini anlatan Unakıtan, vergi denetimleri kapsamındaki yeni projeyi şöyle anlattı:

"Ekonomik hayatın içerisine girerek tıpkı bir tüketici ya da tüccar gibi alış veriş yapacak olan gizli alışveriş timleri önümüzdeki dönemde faaliyete geçecektir. Bir diğer konu olan fahri vergi müfettişliğinin uygulanabilirliği konusundaki araştırmalar da en kısa zamanda tamamlanacaktır."

-SMS İLE VERGİ ÖDEME UYARISI-

Telefonla vergicilik hizmeti olarak mevzuat değişikliklerini bildirmek, beyanname vermede ve ödemede mükelleflere yükülülüklerini hatırlatmak için cep telefonundan kısa mesaj gönderme uygulamasına başlayacaklarını ifade eden Unakıtan, "Ayrıca cep telefonlarının interaktif kullanımı kapsamında borç sorgulama, borcun bulunmadığına dair yazı isteme, mükellefiyet belgesi talebi ve mobil imza benzeri uygulamalara da önümüzdeki yıl başlıyoruz" dedi.
Ocak-Eylül dönemi vergi inceleme sonuçlarını da açıklayan Unakıtan, 92 bin 331 vergi inceleme raporu düzenlendiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"İncelenen 36,6 milyar YTL matraha karşılık 21 milyar YTL matrah farkı tespit edilmiştir. Bu incelemelerde 4,9 milyar YTL vergi cezası ve usulsüzlük cezası tatbik edilmiştir. Kesilen cezalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış olmuştur. Bu yıl içinde tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalar sonucunda 721 milyon YTL'si vergi aslı ve cezası, 875 milyon YTL'si gecikme faizi olmak üzere toplam 1 milyar 596 milyon YTL tahsilat sağlanmıştır."

Kapa para ve suç gelirleri ile mücadele çalışmalarına işaret eden Unakıtan, yılın ilk 10 ayında şüpheli işlem bildirim sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186 arttığını söyledi.

-KÖY-DES VE BEL-DES'E 5,3 MİLYAR YTL-

Bakanlıktan aktarılan kaynaklara işaret eden Unakıtan, köylerin yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2005 yılında başlatılan Köy-Des projesine bugüne kadar toplam 4,2 milyar YTL kaynak ayırdıklarını bildirdi. 2008 yılı bütçesinde de aynı amaçla 500 milyon YTL ödenek öngördüklerini belirten Unakıtan, ayrıca köylerin elektrifikasyon altyapısının iyileştirilmesi için Özelleştirme Fonu'ndan 1,5 milyar YTL aktarmakta olduklarını söyledi. Unakıtan, nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin su ve yol ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007 yılında 300 milyon YTL ödenek ile başlatılan Bel-Des projesine 2008 bütçesinde de 300 milyon YTL ödenek öngördüklerini kaydetti.
-YATIRIMLAR İÇİN 5 MİLYON METREKARE BEDELSİZ ARAZİ-

Kalkınmada öncelikli illerde yatırımların artması ve işsizliğin azalmasına destek vermek için Hazine'ye ait arazi ve arsaların yatırımcılara bedelsiz devrine ve bedelsiz irtifak hakkı kurulmasına imkan veren 5084 sayılı yasa kapsamındaki uygulamalara dikkat çeken Unakıtan, yılın ilk 10 ayında 5,1 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın yatırımcılara bedelsiz olarak devredildiğini veya üzerlerinde yatırımcılar lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edildiğini bildirdi. Unakıtan, böylece 8 bin 661 kişiye iş imkanı sağlayacak 863 milyon YTL tutarında yatırım yapılmasını öngördüklerini belirtti.
Muhakemat hizmetleri kahsamında Bakanlıkça yılın ilk 10 ayında Hazine'nin taraf olduğu 486 bin 730 davadan 96 bin 663'ünün karar bağlandığını ifade eden Unakıtan, bunlardan 59 bin 643'ünün hazine lehine sonuçlandığını vurguladı. Unakıtan, devlet hukuk hizmetlerinin ulusal ve uluslararası alanda yoğunluk ve çeşitlilik kazanmasından kaynaklanan ihtiyaca cevap vermek ve bu hizmetlerin adil ve süratli bi şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan, devlet davalarının takip usulleriyle ilgili kanun tasarısını Meclis'e sevk edeceklerini de açıkladı.

-103 ŞİRKET, 4 BİN GAYRİMENKUL VE TEÇHİZAT ÖZELLEŞTİRİLDİ-
Özelleştirme çalışmalarına değinen Maliye Bakanı, 2003 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında özelleştirme uygulaması gerçekleştirilmişken 2003 yılından itibaren özelleştirme uygulamalarında 25,5 milyar dolara ulaşıldığını, TMSF ve diğer özelleştirmelerle birlikte tutarın 40 milyar doları aştığını anlattı. 2003 yılından itibaren 103 iştirak/işletme ve şirketin özelleştirildiğini vurgulayan Unakıtan, kapsamdaki kuruluşlara verilen yetki çerçevesinde yapılan ihaleler sonucunda ise 4 bin 1 adet gayrimenkul, makine ve teçhizat satışı yapıldığını söyledi.
Özelleştirme sonrası çalışanların mağdur olmaması için yürütülen Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında Aralık 2000'den bugüne kadar yapılan çalışmalardan toplam 33 bin 532 kişinin faydalandığını, bunların 15 bin 730'unun istihdam imkanı bulunduğunu anlatan Unakıtan, proje kapsamında kendi işini kurmak isteyenler için kurulan 12 adet İş Geliştirme Merkezi'nin faaliyete başladığını kaydetti. Unakıtan, bu merkezlerde 361 girişimciye işyeri kurma imkanı sağlanarak 1648 kişiye istihdam yaratıldığını belirtti.

ANKA

Geri Dön