Vergi muafiyeti

Vergi muafiyeti

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre normalde vergi vermesi gereken kişi ya da kişilerin gene vergi kanunu ya da kanunlarındaki bir şarta bağlı olarak vergiden muaf olmasına denmektedir. Vergi muafiyeti kanuna ve şartlara göre farklı alanlarda kısmen veya tamamen olabilir. Verginin türüne göre de muaf olabilecekler değişmektedir. Vergilerden kimlerin muaf olabileceği ilgili vergi kanunlarında şartlar sıralanarak belirtilmektedir.

Vergi muafiyeti Haberleri