Yapı-Yol Sen: Daha uzun süreli iş bırakacağız

Ankara - AA- Yapı-Yol Sen Genel Sekreteri Ahmet Say, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri gerçekleşmediğinde daha uzun süreli iş bırakma eylemleri yapacaklarını söyledi.

KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemi kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Yapı-Yol Sen Genel Sekreteri Ahmet Say, burada yaptığı açıklamada, otoyol ve köprülerin satılmasına karşı olduklarını söyledi. Otoyol ve köprülerin ücretsiz olmasını isteyen Say, "Ülkemizde bugüne kadar özelleştirilen tüm kurumlar, halka daha yüksek ücretlerle hizmet verir hale gelmiştir" dedi.

Kurumlarda elde edilen döner sermaye gelirlerinden çalışanlara 1 YTL bile dağıtılmadığını öne süren Say, kurumlar arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi, Ek Ödeme Yasa Taslağı ile Tapu ve Kadastro çalışanlarına döner sermayeden, İller Bankası çalışanlarına kar gelirlerinden pay verilmesini öngören yasa taslaklarının yasalaşmasını istedi.

Medeni Kanun'un 1007. maddesinden kaynaklanan sorumluluğun 5 yıllık zaman aşımına tabi olmasını ve maddi sorumluluk tazminatı için yasal düzenleme yapılmasını talep eden Say, diğer taleplerini de "otoyol çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılması, köprü ve otoyolların ücretsiz olması, İller Bankası'nın kapatılmaması ve sözleşmeli personele kadro verilmesi" olarak sıraladı.

Say, "Herkes şunu bilsin ki, taleplerimiz gerçekleşmediğinde bundan sonra daha uzun süreli iş bırakma eylemleri yapacağız ve eylemlerimizin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın "bebeklerin süt hakkını gasp ettiğini ve kıdem tazminatı ile fiili hizmeti kaldırdığını" iddia eden Say, "Yetkililere buradan sesleniyoruz: Bu tasarıdan vazgeçiniz" diye konuştu.