HABER

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2021 değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2021 değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika Resmi Gazete haberine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yyaımlanan yönetmelik kapsamında yapım işlerinde uygulanacak ihale şartları değişti. İşte 2021 Kamu İhale Kurumu değişikliği...

26 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak 26 Ocak 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Böylece yönetmelik kapsamında yapım işlerinde uygulanacak ihale şartları için önemli düzenlemeye gidilmiş oldu.

2021 yılında uygulanacak olan yeni değişiklikleri belirlemek için Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.

26 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında düzenlenecek olan yeni ihalelerde uygulanacak değişikliğe neden oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar;

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A maddesinin onuncu fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenir.”

“İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.”
“Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.”

yapı

yapı 2


Geri Dön