Yargıçlar önce bize sorsun!

Yargıçlar önce bize sorsun!

Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, Danıştay yargıçlarını eleştirdi: Yargıçlar ön yargılarına ve kişisel tercihlerine göre değil, dinin bilgi metodolojine göre karar versin.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zaruret olduğunu bildirdi.

Bir gazetecinin, Danıştay 8. Dairesinin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ilişkin kararıyla ilgili sorusu üzerine Bardakoğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Günümüz insanının, dini pratikleri yerine getirsin getirmesin, din, Müslümanlık, dini hassasiyetleri olan insanların öncelikleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Bardakoğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin çocukları namaza alıştırma ya da dindar yapma dersi değil, din konusunda bilgili yapma dersi olduğunu kaydetti.

"Böyle olduğu için de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulmasında adeta zorunluluk vardır, zaruret vardır" diyen Bardakoğlu,çocukların din hakkında cahil kalmasının birçok yanlışlığı da beraberinde getireceğine dikkati çekti.

ABF: Bardakoğlu, ulema gibi beyan veremez

-"Devlet gözetimi altında din eğitimi verilmeli"-

Yargı kararlarının haklar ve özgürlükler noktasında olması gerektiğini ifade eden Bardakoğlu, din tanımı ve dinin nasıl olması gerektiği konusunda bir belirlemeye gitmemesi, bunu yetkili kurumlara bırakması gerektiğini söyledi. Bardakoğlu, Başkanlığın bunun için kurulduğunu ayrıca Türkiye'de 23 ilahiyat fakültesi bulunduğunu kaydederek, "Görüş sorulur, tartışılır, farklı düşünen varsa o da belirtir" dedi.

Bu kararların, 3-4 yıl önceki müfredata göre alındığını belirten Bardakoğlu, müfredatın beklentiler, ihtiyaçlar ve eleştiriler göz önüne alınarak İlahiyat fakülteleri öğretim üyelerinin de katkılarıyla kapsamlı bir şekilde değiştirildiğini söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin bir din eğitimi dersi olmaması gerektiği görüşünü dile getiren Bardakoğlu, çocukların din eğitiminin daha farklı usullerde karşılanması gerektiğini söyledi.

Bardakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerin kendi isteğine, küçüklerin ebeveynlerinin talebine bağlı olarak, çocuklara devlet gözetimi altında din eğitim vermek hepimizin borcudur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bir din bilgisi, din kültürü bilgisi, ahlak bilgisi dersi olmalıdır. Uygulamada bazı yanlışlar olabilse de onlar düzeltilir. Uygulamada 3-5 münferit yanlış
var diye din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olmasına karşı çıkmak 3-5 hasta yanlış tedavi edildi diye bir hastaneyi kapatmaya benzer. Yanlışlıkla mücadele etmek, doğruyu yapmak, doğru tedaviyi yapmak varken hastaneyi kapatmak hiç kimsenin aklına gelmemelidir. Aynı şekilde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin uygulamasında yanlışlıklar varsa bunlar düzeltilir."

AA