HABER

"Yargıda Şeffaflık" Bildirgesi BM'de kabul edildi

Birleşmiş Milletler'in Viyana'daki merkezinde 13-24 Mayıs arasında yapılan Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu 28'inci Oturumu'nda, "Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi" ile "İstanbul Bildirgesi'nin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler" kabul edildi - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtayın uluslararası alanda gösterdiği bu müstesna başarı, Türk Yargıtayına duyulan güvenin de bir göstergesidir"

"Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi" ile "İstanbul Bildirgesi'nin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler" Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul edildi.

Yargıtay'dan yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Viyana'daki merkezinde 13-24 Mayıs arasında yapılan Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu (SÖCAK) 28'inci Oturumu'nda, İstanbul Bildirgesi ve tedbirlerin kabul gördüğü belirtildi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, buna ilişkin yaptığı değerlendirmede, 150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtay'ın uluslararası alanda gösterdiği bu müstesna başarının, Türk Yargıtay'ına duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yargıtayın dünyada saygın bir yeri olduğunu belirten Cirit, hükümetler arası toplantılarda oluşturulmayan bir metnin BM'de kabul edilmesinin ilk kez gerçekleştiğini, bu durumun BM'ye üye devletlerin insan haklarına ve yargı bağımsızlığına verdikleri önemin somut bir örneğini oluşturduğunu vurguladı.

"Yargı bağımsızlığı" ilkesinin hakimlerin bağımsızlığını korurken, aynı zamanda yargıya ilişkin sorunların çözümünde hakimlere hem bireysel hem de kolektif sorumluluklar yüklediğine işaret eden Cirit, BM'ye üye 192 ülkenin temsilcilerinin, dünyanın dört bir yanından gelen yüksek mahkeme başkanlarının bu sorumluluk bilinciyle ve Yargıtayın ev sahipliğinde geliştirdikleri İstanbul Bildirgesi'ni oybirliği ile kabul ettiğini aktardı.

Cirit, yargı bağımsızlığı ilkesi ile insan haklarının korunması arasında çok sıkı bir bağlantı olması nedeniyle Yargıtayın insan haklarının gelişmesine evrensel düzeyde önemli bir katkı sunduğunun altını çizerek, Yargıtay'ın, insanlığın ortak değerlerinin korunmasına ilişkin iyi uygulama örneklerini göstermeye devam edeceğini vurguladı.

- "Adil yargılamanın güçlendirilmesi" amaçlanıyor

İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri'nin BM kararı ile kabul edilmesi, "yargı bağımsızlığı" ilkesinin uluslararası düzeyde uygulanmasının çok somut ve canlı bir örneği olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

BM Kararında, hakimler tarafından gösterilen çabanın önemi vurgulanarak, bu metinlerin adil yargılanma hakkına duyulan güvenin artırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik olduğu kabul ediliyor.

Kararda, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) BM'ye üye devletlerin yargı sisteminin güçlendirilmesine yönelik çabalarına destek vermesi, üye devletlerin, adalet yönetimi konusunda program ve yasal reformlar oluştururken İstanbul Bildirgesi'ni göz önünde bulundurması, üye devletler ve diğer bağışçıların, BM'nin kural ve usulleri uyarınca mevcut taslağın amaçlarını gerçekleştirmek üzere ek bütçe kaynakları sağlaması, bildirge ve uygulama tedbirlerinin, BM'ye üye tüm devletlerin adalet politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

Geri Dön