HABER

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Haberleri

Güncel

Yargıtay'dan terör örgütü "KCK" tespitleri

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak kabul edilen KCK ana davasındaki gerekçeli kararında "KCK"yı irdeledi - Kararda, KCK'nın, PKK ile organik bağlantısı, açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli nitelikte silahlı bir terör örgütü olduğu belirtildi - Devlet modeli gibi tasarlanan KCK'nın sözde anayasası niteliğinde olan sözleşmesinin bulunduğu, bu sözleşmede, KCK ile PKK'nın ideolojik, ahlaki, felsefi ve örgütsel bağlantısı olduğu ortaya konuldu - Anayasaların giriş bölümünde olduğu gibi, sözleşmenin de ön söz ve başlangıç bölümünde, örgütün yeni ideolojik söyleminin ana hatlarıyla özetlendiği, terör örgütünü simgeleyen amblem ve bayrak şeklinin tarif edildiği kaydedildi - Sözleşmede, yüksek adalet divanının sistemde en yüksek yargı organı olduğu, yüksek seçim kurulu gibi oluşumların da yer aldığı ifade edildi - Kararda, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve KCK sözleşmesi hakkında yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, bu kapsamda gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerin siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı tespiti yapıldı

Yayın Tarihi: 2019-09-25 11:08:08