Yargıtay nedir?

Yargıtay nedir?

Türkiye Cumhuriyet Yargıtay Başkanlığı, Türkiye’nin yargı organıdır. Adli mahkemelerin görüldüğü ve adli yargı makamının karar ile hükümlerinin incelendiği kurumdur. Osmanlı döneminde II. Mahmut 1837 yılında günümüzdeki Danıştay ve Yargıtay mahkemelerinin kurulmasına destekçi olmuştur. Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Meclisin kurulmasının ardından 1920 yılında oluşturulan Temyiz Heyeti Eskişehir’de görevine devam etmiştir. Temyiz mahkemeleri Cumhuriyet döneminde Yargıtay olarak adını değiştirmiş ve günümüzde halen bu isimle anılmaktadır. Yargıtay daireleri üyelerden oluşur. Üyeler mahkemelerde karar vericidir. Adli mahkemeler hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılarak idari, mali, istinaf ve yüksek mahkemeler olarak sınıflara ayrılır. Cumhuriyetin ilanından sonra Yargıtay 1868’de kurulan oluşumlar arasında yer almıştır.

Yargıtay Haberleri