HABER

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi açılışı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: - "Yargı Reformu Stratejisi'nin uygulanması hayati öneme sahip, özellikle de gerekli kontrollerin yapılabilmesi, yargının bağımsızlığının korunabilmesi açısından önemlidir" - "Türk hükümeti, Avrupa Birliği'ne katılım taahhüdünü reformlar yaparak göstermektedir. Avrupa Birliği, Yargı Reformu Stratejisi'ni dikkatle takip etmiştir. Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ile birlikte Komisyon ile de bu stratejinin taslağıyla ilgili iş birliği yapmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı: - "AB'nin bir yandan yargı alanında gelişmeyi teşvik ederken bir yandan eleştirilerini sürdürürken diğer yandan bu sektöre ayrılan fonlarda kesintiye gitmesini üzüntüyle karşılıyoruz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, dikkatle takip ettikleri Yargı Reformu Stratejisi'nin orta ve uzun vadede sistemde iyileştirmelerin yapılmasını sağlayacağını belirterek, "Yargı Reformu Stratejisi'nin uygulanması hayati öneme sahip, özellikle de gerekli kontrollerin yapılabilmesi, yargının bağımsızlığının korunabilmesi açısından önemlidir." dedi.

Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliği ile hayata geçirilen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı bir otelde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Yargıtay daire başkan ve üyeleri ile tetkik hakimleri ve cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi hakim ve cumhuriyet savcıları, akademisyenler, Türkiye Barolar Birliği ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, yargı sisteminin en üst düzeydeki temsilcilerinin, Yargıtayın, Adalet Bakanı'nın ve birçok yargı mensubunun toplantıya katılımının önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye'de etkin bir yargı ve hukukun üstünlüğünü destekleme konusunda verilmiş taahhüdün çok önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

- "Açık ve içten bir diyalog kurmamız oldukça önemli"

Avrupa Birliği'nin aday bir ülke ve kilit bir ortak olarak Türkiye ile ilişkileri konusunda konuşmak isteğini dile getiren Berger, "Açık ve içten bir diyalog kurmamız oldukça önemli. Özellikle de hukukun üstünlüğü, göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak sorunlarla başa çıkmaya çalışırken bu diyalog çok önemli. Avrupa Birliği, Avrupa içinde ve dışında yargının kalitesinin, bağımsızlığının ve etkinliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır." dedi.

Bugün başlattıkları projenin Yargıtayın performansını ve iş yükünü ele alacağını anlatan Berger, proje ile çok daha etkili çalışma usullerinin geliştirilmesi, mahkeme kararlarının tutarlılığı ve kalitesinin artırılmasının amaçlandığını anlattı.

Berger, Yargıtayın, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının ulusal düzeyde uygulanmasında önemli rol oynadığına işaret ederek, derdest dava sayısına bakıldığında AİHM içtihatlarının Türkiye'de uygulanmasının daha da önemli hale geleceğini kaydetti.

- "Avrupa Birliği Yargı Reformu Stratejisi'ni dikkatle takip etmiştir"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız ve iyi işleyen bir yargı, Avrupa Birliği'nin önceliğidir. Hukukun üstünlüğü, aynı zamanda iş yapma ortamının desteklenmesi, ekonomik işletmeciler için hukuki anlamda belirsizliğin ortadan kaldırılması, yatırımın, istihdamın ve büyümenin teşvik edilmesi için önemlidir. Türk hükümeti de Avrupa Birliği'ne katılım taahhüdünü reformlar yaparak göstermektedir. Avrupa Birliği, Yargı Reformu Stratejisi'ni dikkatle takip etmiştir. Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ile birlikte Komisyon ile de bu stratejinin taslağıyla ilgili iş birliği yapmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Berger, Yargı Reformu Stratejisi'nin orta ve uzun vadede sistemde iyileştirmelerin yapılmasını sağlayacağını belirterek, "Yargı Reformu Stratejisi'nin uygulanması hayati öneme sahip, özellikle de gerekli kontrollerin yapılabilmesi, yargının bağımsızlığının korunabilmesi açısından önemlidir." dedi.

- "Fonlarda kesintiye gitmesini üzüntüyle karşılıyoruz"

Açılışta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı da projeyle Türk yargı sistemine ışık tutan Yargıtayın işleyişine ilişkin yaşanan sorunların tespit edileceğini, Yargıtayın kurumsal kapasitesinin geliştirileceğini ve kanunların uygulanmasındaki rolünün artırılacağını söyledi.

Projenin başarıyla tamamlanacağına inandığını dile getiren Kaymakcı, yargı sektörünün, Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki önemine işaret etti.

Faruk Kaymakcı, yargı sektörünün Türkiye - AB mali iş birliğinde de fon sağlanan önemli alanlardan birini oluşturduğunu belirterek, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde yargı alanında 70 milyon avro destek sağlanmasının planlandığını anlattı.

Kaymakcı, "Ancak süreç içinde yargı alanında yaşanan gelişmeler AB tarafından gerekçe gösterilerek fonların önemli bir bölümü AB tarafından kesintiye uğratılmıştır. AB'nin bir yandan yargı alanında gelişmeyi teşvik ederken bir yandan eleştirilerini sürdürürken diğer yandan bu sektöre ayrılan fonlarda kesintiye gitmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Yargı Reformu Stratejisi'nin kabul edilmiş olmasıyla birlikte AB tarafının bu kararını tekrar gözden geçirmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Faruk Kaymakcı, Berger'den, yargı ve adalet konusunda Türkiye'deki gelişmeleri AB merkezlerine aktarmasını da istedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Müdürü Chiristophe Poirel de açılışta yaptığı konuşmada, Yargıtayın uzun ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu, Osmanlıdan bu yana bu mahkemenin halen en yüksek mahkeme ve iç hukuk çözüm yolu olarak hizmet verdiğini söyledi.

Poriel, Yargıtayın hukukta birlik konusunda önemli fonksiyonunun bulunduğunu, iyi işleyen bir Yargıtayın hukukun birleştirilmesi ve tüm ülkede yorumlanması açısından önemli olduğunu, bunun da adalete güveni artıracağını belirtti.

Geri Dön