Yaşlı kamyonlara vergi affı geliyor

Ankara (AA)- Ulaştırma Bakanlığı, 35 yaş üstü kamyon, otobüs, tanker ve çekicilerin hurdaya ayrılması uygulamasında beklenen ilgiyi bulamayınca bu kez söz konusu kapsama giren araçların birikmiş motorlu taşıtlar vergisinin affı için çalışmaya başladı.

Kara yollarında güvenliğin artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve nakliye piyasasında fiyat dengesinin sağlanması amacıyla 15 Ocakta başlatılan 35 yaş üstü kamyon, otobüs, tanker ve çekicilerin trafikten çekilerek imha edilmesi uygulaması beklenen ilgiyi görmedi. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün, 1972 ve öncesi yıllarda trafiğe çıkan kamyon, otobüs, tanker ve çekicilerin trafikten çekilmesi için hazırladığı uygulama planı kapsamına kayıtlı 5 bin 981 araç giriyordu.

-ARACIN BEDELİ VERGİSİNE YETMİYOR-

Kayıtlarda olmasına karşın, gerçekte bu araçların bulunamamasının uygulamanın yeterli ilgiyi görememesinde en önemli etkenlerden birisi olduğu belirtildi. Diğer yandan, söz konusu araçların birikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ve faizinin yüksek olması, hurdaya ayırma sırasında Bakanlığın ödeyeceği miktarın bu borçların tasfiyesine yetmeyeceği düşüncesi uygulamaya ilgiyi azalttı. Ayrıca, vergiler ödenmeden hurdaya ayırma işlemi de gerçekleştirilemiyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bunun üzerine, 35 yaş üstü kamyon, otobüs, tanker ve çekicilerin birikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ve faizlerinin affı konusunda çalışmaya başladı. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, Bakanlığın konuya olumlu yaklaştığı, iki bakanlık uzmanlarının konu üzerinde çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi. Vergi affının TBMM gündeminde olan Amme Alacakları konusundaki düzenlemeye bir madde eklenmesiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Birikmiş vergilerin affı halinde 35 yaş üstü araçların büyük bir bölümünün kısa sürede kayıtlardan düşürülerek hurdaya ayrılabileceği öngörülüyor.