Yatarak tedavide katılım payı olmayacak

Ankara (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarının maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor.

Komisyon bugün tasarının 40. maddesinden itibaren çalışmalarına başladı. Kabul edilen maddelere göre, 18 yaşını doldurmamış kişiler ile 44 yaşından büyük olan sigortalılardan diş protez tedavilerinde, yüzde 50 oranında katılım payı alınacak.

Yatarak tedavilerde sigortalılardan alınacak katılım paylarına ilişkin maddenin görüşülmesi sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle, sosyal tarafların da itiraz ettiği yatarak tedavilerde sağlık hizmet bedelinin yüzde 1'i oranında katılım payı alınması hükmü tasarıdan çıkartıldı.Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, milletvekillerinin sorusu üzerine, geçen yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık harcama tutarının 20 katrilyon 45 trilyon lira olduğunu açıkladı.