HABER

Yem sıkıntısı süt üretimini 5, et üretimini 2 kat düşürüyor

Adana -(AA) Türkiye'de üretilen kaba yem miktarının, hayvan varlığının beslenme ihtiyacını karşılayamaması sonucu süt üretiminin 5, et üretiminin 2 kat düştüğü bildirildi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Veyis Tansı, Türkiye'nin yıllık kaba yem ihtiyacının yaklaşık 50 milyon ton olduğunu, üretimin ise 28 milyon ton civarında gerçekleştiğini söyledi.

Yaklaşık 22 milyon ton civarındaki kaba yem açığının tahıl samanından karşılandığını belirten Tansı, tahıl samanının ise besleme değerinin düşüklüğü nedeniyle hayvanlarda yalnızca mekanik tokluk hissi yarattığını kaydetti.Türkiye'deki 11 milyon dolayındaki büyük ve küçükbaş hayvan varlığının kalitesiz ve yetersiz yemler nedeniyle verimli beslenemediğini vurgulayan Tansı,"Batılı ülkelerdeki hayvanların verimleri ile ülkemizdeki hayvanların verimleri karşılaştırıldığında, ülkemizde hayvan başına ürün veriminin söz konusu ülkelerdeki verimin çok altında kaldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde inek başına yıllık süt verimi, ülkemizdeki verimin 5 katı, sığır karkas ağırlığı ise 2 katıdır. Hayvansal ürün verimlerinin düşüklüğü, ucuz ve yeterli hayvansal ürün tüketimini de engellemekte"dedi.

Tansı, 2004 yılı verilerine göre Türkiye'nin yaklaşık 805 bin hektar olan yem bitkisi ekim alanı bulunduğunu ve bunun toplam ekilebilir alanın yüzde 3,5'ini kapladığını vurgulayarak, Danimarka, İsveç ve Avusturya gibi küçük ülkelerde ise kısıtlı miktardaki toplam tarla alanları içerisinde yüzde 28-62 oranında yem bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını kaydetti.

Tansı, Türkiye'de tarımsal işletmelerin yeterli büyüklükte olmaması, bitkisel üretimin ana uğraş, hayvansal üretimin ise yan uğraş alanı olması nedeniyle, tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanlarının ise tüm çabalara rağmen artırılamadığını söyledi.

Makinalı tarıma geçişle birlikte meraların dejenere olduğunu vurgulayan Tansı, öncelikli çözüm olarak hayvancılığın ekonomik bir faaliyet haline getirilerek, kaliteli kaba yem talebinin artırılması gerektiğini ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön