HABER

Yeni Anayasa taslağında sona yaklaşıldı

ANKARA (İHA) - AK Parti, halen YÖK'ün ve Cumhurbaşkanı'nın söz sahibi olduğu bir düzenleme kapsamında seçilen üniversite rektörlerini, 'mütevelli heyeti' formülüyle seçmeyi gündemine aldı.

Çalışmaları son aşamaya gelen yeni Anayasa taslağında, ODTÜ'nün kuruluş yıllarında da Türkiye'de uygulanan, üniversitelerde, toplumda kendi alanında tanınmış işadamı, akademisyen ve idarecilerden oluşan bir 'mütevelli heyeti' oluşturulacak. Bu heyet rektörlerin seçiminde söz sahibi olacak. Ancak AK Parti, mütevelli heyetinin oluşturulmasının yöntemi ve içeriği konusunda arayışını sürdürüyor.

AK Parti'nin yeni Anayasa taslağı hazırlığı kapsamında, üniversite rektörlerinin seçimi ve atanmasına ilişkin seçenekler de gündeme geldi. Mevcut sistemde, üniversite rektörleri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ancak bu atamadan önce üniversitelerde öğretim üyeleri arasında bir seçim yapılıyor. Seçilen, profesör niteliğine sahip 6 kişi YÖK'e gönderiliyor. YÖK ise en çok oy alana bakmaksızın bu isimleri 3'e indirerek, Cumhurbaşkanı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanı da bu isimlerden istediği birisini rektör olarak atayabiliyor. AK Parti'ye Anayasa taslağı hazırlayan Prof. Ergun Özbudun başkanlığındaki akademisyenler heyeti ise bu yöntem yerine, 'Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre öğretim üyeleri tarafından 5 yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere seçilir. Vakıf üniversiteleriyle diğer yükseköğretim kurumlarına ilişkin düzenlemeler saklıdır' şeklinde bir düzenleme önermişti. Ancak mevcut düzenlemeyi değiştirmeyi öngören AK Parti yönetimi, akademisyenlerden gelen öneriye de sıcak bakmadı.

'MÜTEVELLİ HEYETİ' FORMÜLÜ Rektörlerin öğretim üyeleri arasından seçilmesinin üniversitelerde 'rahatsızlık yaratacağı ve rektörlerle öğretim üyelerinin ilişkisini zedeleyebileceği' endişesi üzerinden yeni formül arayışına giren AK Parti yönetimi, ODTÜ'nün kuruluş sürecinde uygulanan 'mütevelli heyeti' düzenlemesini uygulanabilir buldu. Rektörlerin bu heyet tarafından seçilmesinin tartışmaları sonlandıracağına ve üniversitelerde yeni bir dönemi başlatacağını öngören AK Parti, bu yönde bir düzenlemeyi yeni Anayasa taslağına koymayı ve tartıştırmayı hedefliyor. Ancak AK Parti'de, bu heyetin üniversitelerde hangi kurum ya da kurumlar tarafından oluşturulacağı ve kimlerden oluşacağı konusunda da net bir görüş ortaya çıkmadı. Heyet oluşumundaki yöntemin değerlendirilmeye devam edildiği, bu çerçevede konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve ilgili birimlerden da görüş alındığı belirtildi.

Geri Dön