Yeni bir teşvik sistemi

ANKARA (İHA) - Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uygulanan teşvik sisteminin mükemmel olmadığını belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir teşvik sistemi yok. Biz önümüzdeki dönemde teşvik sisteminin daha rasyonel hale gelmesi için çalışacağız. Hiçbir sistem mükemmel değildir. Biz de ortaya çıkacak aksaklıkları gidermek üzere yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda sözlü soruları cevaplayan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, geciken enerji desteği ödemeleri ve teşvik sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2004-2007 yılları arasındaki dönemde yaklaşık 470 milyon YTL'lik bir enerji desteği ödemesi yapıldığını anlatan Bakan Şimşek, bu yılın Ocak ayı sonu itibariyle ise yatırımcıların 73 milyon YTL'lik bir alacağı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Enerji desteği ödemelerine ilişkin mevzuatın nakit ödeme şeklinde düzenlendiğine işaret eden Şimşek, bu nedenle mahsuplaşma imkanı olmadığını vurguladı. İşletmelerin ne kadar enerji tüketeceğini önceden tahmin etmenin zor olduğuna işaret eden Şimşek, bu nedenle dönemsel ve geçici olarak ödeneklerden kaynaklanan sorunlar yaşanabildiğini ifade etti. Şimşek, önümüzdeki dönemde gecikmenin olmaması ve bu tür sorunlar yaşanmaması için tüm ilgili birimlerin gerekli tedbirleri alacaklarını, ilgili mercilerin titizlik içinde bu ödemeleri yapmaya çalışacaklarını söyledi. Şimşek, "Buradaki temel sorun şu. Bir yıl öncesinden bir miktar bir ödenek ayrılıyor ama işletme giderlerini yüzde 100 tahmin edemediğimiz için bazı geçici sıkıntılar yaşanıyor. Yaklaşık 470 milyon YTL ödenmiş şu ana kadar. Sadece 73 milyon YTL'lik bir alacak vardır. Onu da ödeyeceğiz" diye konuştu.

En iyi teşvik sisteminin, ekonomik istikrarın sağlandığı ve adil rekabet ortamının oluşturulduğu teşvik sistemleri olduğunu belirten Şimşek, ülkenin kalkınma stratejisi içinde bir takım spesifik teşvikler de vermek gerektiğini söyledi. Türkiye'yi hem uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir hale getirmek, hem de ülke içinde rekabet ortamını geliştirip bu vasıtayla verimliliği ve yenilikçiliği artırmak için bir takım reform çabaları içinde olduklarını belirten Şimşek, bir istihdam paketi üzerinde
çalıştıklarını söyledi. Şimşek, özellikle işgücü piyasasının bir miktar esnek hale getirilmesi, istihdam üzerindeki yüklerin aşağı çekilmesi ve işgücünün eğitim imkanlarının sağlanması hedeflerini içeren bir reform düzenlemesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Enerji piyasasında daha rekabetçi, daha etkin bir yapıya kavuşulması için bir takım çalışmaların yapılacağını belirten Şimşek, eğitim reformunun da bu anlamda önem kazandığını vurguladı. Sanayi Bakanlığı'nın sanayi envanteri çalışmasını bitirmesinin ardından gerek sektörel, gerek bölgesel bazda, hatta proje bazında teşviklerin gündeme gelebileceğine dikkat çeken Şimşek, "Daha esnek, daha rasyonel, kaynakların daha iyi kullanıldığı bir teşvik sistemine doğru gitmemiz gerekiyor. O konuda çalışmalarımız sürüyor" dedi. Bölgesel bir teşvik sistemine geçilmesinin yararlı olabileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu teşvik sistemi mükemmel değil. Dünyanın hiçbir yerinde aslında mükemmel bir teşvik sistemi yok. Biz önümüzdeki dönemde teşvik sisteminin daha rasyonel hale gelmesi için çalışacağız. Verilen teşvik belgesi 3 bin 800'ün üzerinde. 21.5 milyar YTL'lik bir sabit yatırım öngörülmüş. Ortaya çıkan istihdam da az değil. Yaklaşık 160 bin kişi civarında bir istihdam söz konusu. Önemli olan bizim ekonomik ve siyasi istikrarı koruyarak şirketlerimizin gerek ülke içinde adil bir ortamda rekabet etmelerini gerekse küresel ölçekte bir rekabet gücüne kavuşmaları ve dünya markaları olmalarını sağlamamızdır. Ülkemizde son dönemde dünya çapında şirketlerimiz ön plana çıktı. Bunlar, verilen destekler sayesinde olmuştur. Burada verilen en büyük teşvik ekonomik ve siyasi istikrarı koruyup daha kalıcı ve uzun soluklu çözümler üretmektir. Türkiye son bir kaç yıldır tahayyül edilemeyecek bir gelişme göstermiştir. Hiçbir sistem mükemmel değildir. Biz de ortaya çıkacak aksaklıkları gidermek üzere yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz."