HABER

Yeni kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl güvence altına alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi reform paketi ile iş dünyasında ve çalışan kesimde büyük merak oluştu. Yeni reform paketi içerisinde haftalık izin, yıllık izin, kıdem tazminatı, güvence gibi birçok konuya yer verildi ve her çalışanın haklarının güvence altına alınması sağlanmaya çalışıldı. Yeni reform paketi ile birçok değişiklik ve yenilik hem çalışanlar için hem de iş verenler için hayata geçirilecek.

Yeni kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl güvence altına alınacak?

Yeni reform paketi ile birlikte her zaman bildiğimiz tam zamanlı çalışma modelinin yanında, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu part - time çalışma modeli ile koronavirüs pandemisi sonrasında artış gösteren uzaktan çalışma modeli için de birçok yenilik yapılacak. Uzaktan ve part - time çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını alabilmelerinin, eksik sigorta primlerini yatırabilmelerinin ve yıllık ücretli izin hakkına sahip olmalarının önünü açacak kanunlar, İş Kanunu içerisine açıkça eklenecek. Böylece tam zamanlı olmayan iş modellerindeki mağduriyetler giderilmeye çalışılacak.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır beklenen yeni ekonomi reform paketini açıkladı. Reform paketine göre küçük esnaf, çiftçi, tam zamanlı çalışan, part - time çalışan fark etmeksizin her çalışma stiline göre farklı değişim ve dönüşümler yaşanacak.

Kıdem tazminatı, çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu gereğince herhangi bir şekilde işten çıkartılması sonrasında iş veren tarafından çalışanın çalıştığı seneler için ödenen bir ücrettir. Çalışan, çalıştığı her bir sene için bir maaş kadar kıdem tazminatı alır.

Kıdem tazminatının ödenebilmesi için kişinin en az 1 sene kıdem tazminatı alacağı kurumda ya da aynı kuruma bağlı farklı iş yerlerinde çalışmış olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı alabilmenin bir diğer koşulu ise işten çıkartılmış olmaktır. Bir işçi istifa ederse ancak belirli koşullar ile kıdem tazminatı alabilmektedir.

Memurlar kıdem tazminatı alamaz, kıdem tazminatı sadece işçilere ve özel sektörde çalışanlara ödenmektedir.

Yeni kıdem tazminatı reformu ile sadece tam zamanlı işçilerin değil part - time çalışanların ve uzaktan çalışma modelinde çalışma hayatlarını devam ettirenlerin de kıdem tazminatı alabilmesinin önü açılacak. Böylece bütün işçilerin kıdem tazminatı hakkının korunması sağlanacak.

Yeni kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl güvence altına alınacak?

İZİNLER VE TAZMİNATLAR REVİZE EDİLİYOR

Yeni ekonomi reform paketi ile uzaktan çalışmalarda, part - time çalışmalarda yani yeni iş modellerinde izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı hakları güvenceye alınacak.

Bu sayede uzaktan çalışma mevzuatı da son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkan part - time çalışma, uzaktan çalışma gibi yeni iş modellerine uygun olacak biçimde revize edilecek.

Part - time çalışanların haftalık tatil, yıllık ücretli izin haklarını elde etme süreleri ve kıdem tazminatını alabilme hakları da İş Kanunu içerisinde açıkça belirtilecek. Bu sayede part - time çalışanlar da kıdem tazminatı alabilecek.

Yeni kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl güvence altına alınacak?

SİGORTADA İSTEĞE BAĞLI SEÇENEKLER GELİYOR

Part - time çalışan bireylerin çalışma süreleri sebebiyle sigorta primleri eksik yatırılıyorsa, çalışanlar eksik günlerini 2 farklı yöntem ile tamamlayabilecek.

İlk yöntemde çalışanlar, çalıştıkları dönemde primlerinin yatırılmadığı günleri kendileri ödeyebilir. Böylece eksik günler normal süreç içerisinde tamamlanır.

İkinci yöntem ise kişiler, eksik günlerini emekli olmaya yaklaştıkları dönemde borçlanmaya giderek ödeyebilir. Böylece emeklilik sürelerinde uzama yaşanmaz.

Geri Dön