Yıldız: Tasarı, Sosyal Devlet İlkesi'ne aykırı

VAN (İHA) - Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın kazanılmış hakları geriye götürdüğünü, bu özelliğiyle sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanlığı'nda bir basın açıklaması düzenleyen Şube Başkanı Kutbettin Yıldız, bu düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Yıldız, "Değişiklik öngören tasarı, çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimlerin ağır hak kayıplarına neden olacaktır. Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyecek, sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini engelleyecek ve giderek olanaksız kılacaktır" dedi.

Kutbettin Yıldız, yapılması düşünülen düzenlemelerin getireceği olumsuzlukları da hatırlatarak tasarının derhal geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, "Sosyal güvenlik hakları açısından yarınları tamamıyla güvencesiz bırakan ve amaçlanan norm ve standart birliğini çalışanların aleyhine daha da bozan bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Taleplerimizin dikkate alınmasını, tasarının derhal geri çekilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.