YÖK bugün seçim yapacak

YÖK Genel Kurulu bugün toplanıyor. 13 Mart'ta yapılan toplantıda oluşturulan Yürütme Kurulu'nda yaşanan iki istifa sonrasında boşalan iki sandalye için seçim yapılacak. Genel Kurul'da ayrıca komisyon raporları görüşülecek.

YÖK Genel Kurulu tarafından 13 Mart'ta yapılan toplantıda oluşturulan YÖK Yürütme Kurulu'nda Prof. Dr. Mustafa İlhan ile Prof. Dr. Fikret Şenses istemedikleri halde seçildikleri gerekçesiyle istifa etmişti. Kurula, YÖK Başkan ve Başkanvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) kontenjanından ikişer üye daha seçildi. 13 Mart'ta yapılan Genel Kurul'da, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Prof. Dr. Durmuş Günay, Bakanlar Kurulu kontenjanından Prof. Dr. Halis Ayhan, Prof. Dr. Yekta Saraç, Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmişti. ÜAK kontenjanındaki genel kurul üyeleri arasından aday çıkmadığı için, bu kontenjana mensup bütün üyeler arasından yapılan seçimde, Şenses 11, İlhan ise 9 oyla YÖK Yürütme Kurulu'na getirilmişti. Prof. Dr. Şenses ve Prof. Dr. İlhan 20 Mart'ta yapılan Genel Kurul'da Yürütme Kurulu'ndan istifalarını sundu.

İlk toplantısını da 7 üye ile Çarşamba günü gerçekleştiren Yürütme Kurulu'nda, toplantıya istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. İlhan ile Prof. Dr. Şenses katılmadı. Toplantıda Genel Kurul tarafından Yürütme Kurulu'na devredilen yatay-dikey geçiş ve denklik konularını tartışıldı. Genel Kurul'da da Yürütme Kurulu tarafından görüşülen bazı konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

-SEÇİME İHTİYAÇ BULUNMUYOR-
Bugün seçim yapılacak Yürütme Kurulu'nun toplanması için boş bulunan üyeliklerin doldurulmasına ihtiyaç bulunmuyor. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı on dört, Yürütme Kurulunun toplantı nisabı ise altıdır" ibaresi yer alıyor. Kanunda, Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda alınan kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacağı, oylamalarda eşitlik olması halinde ise Başkanın oyunun iki sayıldığı belirtiliyor. Yükseköğretim Kanunu'na göre "danışman" görevi gören Yürütme Kurulu'na, Genel Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde "Yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri" de devredebiliyor.

ANKA