YÖK'te siyasal kadrolaşmaya dava

YÖK'ün kadro izinlerini durdurmasını düzenleyen iki genelgesinin yürütmesinin iptali amacıyla dava açan Eğitim-Sen, kadro izinlerinin durdurulmasının vakıf üniversitelerini de kapsaması ile ilgili olarak gönderilen 3'üncü genelgenin de iptali amacıyla Danıştay'a başvurdu.

YÖK, 15 Şubat 2008 tarihinde üniversitelerde kadro izinlerinin durdurulması ile ilgili olarak öğretim elemanları için kullanılması gereken kadrolardan duyurusu yapılmayanlara atama yapılmasının yasaklandığına dair bir genelge yolladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 18 Şubat'ta da ilk genelgenin kapsamını biraz daha genişleterek, kullanılma iznini iptal ettiği kadrolara, ‘ilan edilen ve müracaat süresi devam eden kadroları' da ekledi. Bunun üzerine Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), YÖK'ün söz konusu iki genelgesinin üniversitelerde büyük sıkıntıya yol açacağı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

-"SİYASAL KADROLAŞMA AMAÇLI" ÜÇÜNCÜ GENELGEYE DAVA-
YÖK'ün yayımladığı genelgelerin vakıf üniversitelerini kapsam dışında bırakması nedeniyle 22 Şubat'ta da bir genelge yayınlayarak, ilk iki genelgenin getirdiği atama yasaklarının vakıf üniversitelerini de içerecek biçimde genişletti. Üçüncü genelgede; devlet ya da vakıf üniversitelerinin tüm akademik kadrolarına atama yapılması yasaklandı. Bunun üzerine Eğitim-Sen, "YÖK Başkanı'nın siyasal kadrolaşma amacı taşıdığı" gerekçesi ile üçüncü genelgesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra da iptali için yeni bir dava açtı. ANKA