YSK'nin Maltepe kararı

YSK'nin, Maltepe ilçe seçim kurullarının "sayılan oyların iptali yönündeki kararını" kaldırmasına ilişkin kısa karar yazılarak ilgili yerlere gönderildi - Kısa kararda, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğu, aksine uygulamaların 298 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre seçim suçunu oluşturacağının bilinmesi gerektiği vurgulandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, sayılan oyların iptali yönündeki kararını kaldırmasına ilişkin kısa karar tamamlandı.

YSK'nin kısa kararı, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları ile İstanbul İl Seçim Kuruluna gönderildi.

CHP'nin başvurusu üzerine alınan kararda, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının dün aldığı kararların, "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanan kararda, aksine uygulamaların aynı kanunun "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve devamı maddelerine göre seçim suçunu oluşturacağının bilinmesi gerektiğine işaret edildi.

YSK'nin 11-12 Nisan'da aldığı kararlar gereğince sayım işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine, Maltepe ilçe seçim kurullarının dün aldığı kararlardan önce ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına, bu işlemlerin tekrarının gerekmediğine hükmedildi.

Gerekçeli kararın daha sonra gönderileceği bildirildi.

- 298. sayılı Kanun maddeleri

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve devamı maddelerinde, kurulların tedbirlerine ve kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliğine ilişkin hükümler yer alıyor.

Kanunun 134. maddesinde, seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak maksadıyla Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere 200 lira idari para cezası verileceği hükmü bulunuyor.

Aynı maddede, herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet verenlere 6 aya kadar hapis cezası verileceği de belirtiliyor.

Kanunun 135. maddesinde ise kurulların çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit kararlara riayet etmeyen kurul üyelerinin, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülüyor.

Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenlerin 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacağına ilişkin hükmün de bulunduğu Kanunun 136. maddesinde, seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenlerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor.

Kanunun 137. maddesinde, "Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu Kanunda yazılı işlerden biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt ve paketleri ve oy pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü yer alıyor.

- Maltepe'deki dün geceki süreç

AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından dün gece, bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edilmiş, sadece ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırılmıştı.

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.